De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

Stand der vangsten: versie van 20/03/2018

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum´18

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.457
8,98

0,62

  VIIa 9 0,09

1,00

  VIIb-c,VIII,IX,X 111 21,70

19,55

  VIId 74 5,26 7,11
31
Totaal 1.651 36,03

2,18

Schelvis IIa,IV 241 0,02

0,01

  VIb, XII, XIV (EU+IW) 12 0 0,00
  Vb, VIa, (EU+IW)
5 0 0
  VIIb-k,VIII,IX,X 73

22,33

30,67

  VIIa 51 0,06
0,12
  Totaal 382 22,41

5,87

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 47 0

0,00

  VII,VIII,IX,X 6

0,60

10,00

  Vb(Faröer) 56 0 0,00
  Totaal 109 0,60

0,55

Witte Koolvis VII 353 9,26

2,62

  Totaal 353 9,26 2,62
Leng IV(EU) 31 0,04

0,13

  V(EU+IW)
9

0

0,00

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
48

4,69

9,77

  Totaal 97 4,73

4,88

Wijting IIa,IV  442 4,80
1,09
  VIIb-k 297 110,14
37,08
  Totaal 739
114,94
15,55
Schol IIa,IV  6.547 369,21

5,64

  VIIa  60 0,61

1,02

  VIId,e  2.240 835,57

37,32

  VIIf,g  227

27,10

11,94

  VIIh,j,k
24 1,86 7,75
  Totaal  9.098 1.234,65

13,57

Tong II,IV  1.227 31,27

2,55

  VIIa  12 0,34 2,76
  VIId  979 246,90

25,22

  VIIe  42 15,81

37,64

  VIIf,g  649 87,94

13,55

  VIIh,j,k  94 14,31

15,30

  VIIIa,b 294 0 0,00
  Totaal 3.297 396,57 12,03
Tarbot en Griet IIA, IV 580 19,69 3,39
  Totaal 580 19,69 3,39
Rog IIa; IV 245 22,04 8,99
 
VIab,VIIa-c, VIIe-k 832 94,64 11,37
  VIId 187 55,31 29,64
  VIII, IX 9 0 0,00
  Totaal 1.273 171,99 13,51
Golfrog VIIe
13 10,33 82,64
  VIId 0 Gesloten Gesloten
Tongschar en witje IIa; IV 381 3,54 0,93
  Totaal 381 3,54 0,93
Zeeduivel IIa, IV (EU) 548 0,45 0,08
  VII 2.329 204,61 8,79
  VIIIabde 310 0 0,00
  Totaal 3.533 205,06 5,80  
Schartong IIa en IV (EU) 8 0 0,00
  VII 333 37,27
11,19
  Totaal 341 37,27 10,93
Langoustine IIa en IV (EU)
1.332 23,18 1,74
  Totaal 1.332 23,18 1,74
         


webdesign