De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 18/04/2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.604
19,56

1,22%

  VIIa 1,00 0,21

16,15%

  VIIb-c,VIII,IX,X 89 40,63

45,65%

  VIId 88 15,42 17,52%
31
Totaal 1.782 75,82

4,25%

Schelvis IIa,IV 196 0,04

0,02%

  VIb,XII,XIV 10

0

0%

  Vb, VIa, (EU+IW)
4 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 101
31,85

31,53%

  VIIa 42 0,25
0,60%
  Totaal 353 32,14

9,10%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 0

0%

  VII,VIII,IX,X 6

0,25

4,17%

  Vb(Faröer) 56 0 0,00%
  Totaal 97 0,25

0,26%

Witte Koolvis VII 378 12,95

3,43%

  Totaal 378 12,95 3,43%
Leng IV(EU) 28 0,07

0,25%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
51

9,90

19,41%

  Totaal 88 9,97

11,33%

Wijting IIa,IV  200 9,04
4,52%
  VIIb-k 378 131,14 34,69%
Totaal 579
140,18
24,21%
Schol IIa,IV  7.535 739,47

9,81%

  VIIa  28 2,17

7,75%

  VIId,e  1.880 999,84

53,18%

  VIIf,g  187

34,93

18,73%

  VIIh,j,k
8 0,07 0,88
  Totaal  9.638 1.776,48

18,43%

Tong II,IV  1.396 161,48

11,57%

  VIIa  13 1,17 9,00%
  VIId  783 363,66

46,44%

  VIIe  42 11,38

27,10%

  VIIf,g  581 134,83

23,21%

  VIIh,j,k  84 3,08

3,67%

  VIIIa,b 277 0 0%
  Totaal 3.175,70 675,60 21,27%
Tarbot en Griet IIA, IV 374 98,63 26,37%
  Totaal 374 98,63 26,37%
Rog IIa; IV 258 46,48 18,02%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 754 129,91 17,23%
  VIId 134 61,17 45,62%
  VIII, IX 8 0 0%
  Totaal 1.154 237,56 20,59%
Schar en bot IIA; IV 503 58,06 11,54%
  Totaal 503 58,06 11,54%
Tongschar en witje IIA; IV 596 3,78 0,63%
  Totaal 596 3,78 0,63%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 385 1,11 0,29%
  VII 1.975 374,43 18,96%
  Totaal 2.789 375,54 13,46%  
Schartong IIA en IV (EU) 8 0 0%
  VII 355 58,03
16,35%
  Totaal 378 58,03 15,35%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.298 102,95 7,93%
  Totaal 1.298 102,95 7,93%
         


webdesign