De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 19/06/2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.544
111,59

7,23%

  VIIa 1,00 Gesloten

Gesloten

  VIIb-c,VIII,IX,X 110 62,31

56,72%

  VIId 96 16,11 16,71%
31
Totaal 1.752 193,88

11,07%

Schelvis IIa,IV 235 5,68

2,42%

  VIb,XII,XIV 10

0

0%

  Vb, VIa, (EU+IW)
4 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 107
71,73

66,90%

  VIIa 45 6,03
6,72%
  Totaal 401 80,44

20,05%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 6,86

19,60%

  VII,VIII,IX,X 6

0,49

8,17%

  Vb(Faröer) 56 0 0,00%
  Totaal 97 7,35

7,58%

Witte Koolvis VII 378 16,17

4,28%

  Totaal 378 16,17 4,28%
Leng IV(EU) 28 1,00

3,51%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
60

15,41

25,80%

  Totaal 97 16,41

16,88%

Wijting IIa,IV  200 22,57
11,29%
  VIIa 2 0,48 29,98%
  VIIb-k 418 179,04 42,85%
Totaal 629
202,10
32,11%
Schol IIa,IV  8.409 1.536,40

18,27%

  VIIa  40 32,37

80,94%

  VIId,e  2.131 1.106,61

51,93%

  VIIf,g  190

103,13

54,27%

  VIIh,j,k
9 2,99 32,50
  VIII, IX, X 5 0,01 0,20
  Totaal  10.784 2.781,51

25,79%

Tong II,IV  1.494 234,05

15,66%

  VIIa  13 5,30 40,77%
  VIId  889 425,31

57,84%

  VIIe  43 18,80

43,69%

  VIIf,g  567 321,77

56,73%

  VIIh,j,k  94 11,26

11,94%

  VIIIa,b 268 8,57 3,20%
  Totaal 3.369 1.025,06 30,43%
Tarbot en Griet IIA, IV 411 150,61 36,67%
  Totaal 411 150,61 36,67%
Rog IIa; IV 258 66,86 25,91%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 794 388,83 48,98%
  VIId 129 74,14 57,27%
  VIII, IX 8 0,02 0,25%
  Totaal 1.189 529,85 44,55%
Schar en bot IIA; IV 503 126,97 25,24%
  Totaal 503 126,97 25,24%
Tongschar en witje IIA; IV 596 53,93 9,05%
  Totaal 596 53,93 9,05%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 357 19,30 5,40%
  VII 2.111 803,83 38,09%
  VIIIabde 341 5,40 1,59
  Totaal 2.904 828,53 28,53%  
Schartong IIA en IV (EU) 12 0 0%
  VII 465 129,42
27,84%
  Totaal 493 129,54 26,26%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.401 293,77 20,96%
  Totaal 1.424 294,48 20,68%
         


webdesign