De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 16/05/2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.604
43,99

2,74%

  VIIa 1,00 TBA

TBA

  VIIb-c,VIII,IX,X 89 53,63

60,26%

  VIId 88 16,02 18,20%
31
Totaal 1.782 115,05

6,46%

Schelvis IIa,IV 196 1,70

0,87%

  VIb,XII,XIV 10

0

0%

  Vb, VIa, (EU+IW)
4 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 101
51,75

51,24%

  VIIa 42 0,70
1,67%
  Totaal 353 54,15

15,34%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 2,42

6,91%

  VII,VIII,IX,X 6

0,38

6,33%

  Vb(Faröer) 56 0 0,00%
  Totaal 97 2,80

2,89%

Witte Koolvis VII 378 14,60

3,86%

  Totaal 378 14,60 3,86%
Leng IV(EU) 28 0,30

1,07%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
51

13,32

26,12%

  Totaal 88 13,62

15,48%

Wijting IIa,IV  200 12,87
6,44%
  VIIb-k 378 171,06 45,25%
Totaal 589
184,06
31,25%
Schol IIa,IV  7.535 1.017,88

13,51%

  VIIa  28 7,79

27,82%

  VIId,e  1.930 1.035,57

53,66%

  VIIf,g  187

68,44

36,70%

  VIIh,j,k
8 0,21 2,63
  Totaal  9.693 2.129,89

21,97%

Tong II,IV  1.396 192,66

13,80%

  VIIa  13 2,87 22,08%
  VIId  783 401,11

51,23%

  VIIe  42 12,46

29,67%

  VIIf,g  567 219,66

38,73%

  VIIh,j,k  84 3,89

4,63%

  VIIIa,b 268 0 0%
  Totaal 3.153 832,65 26,41%
Tarbot en Griet IIA, IV 374 121,00 32,38%
  Totaal 374 121,00 32,38%
Rog IIa; IV 258 59,90 23,22%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 754 210,14 27,87%
  VIId 129 69,20 53,46%
  VIII, IX 8 0 0%
  Totaal 1.149 339,24 29,52%
Schar en bot IIA; IV 503 92,69 18,43%
  Totaal 503 92,69 18,43%
Tongschar en witje IIA; IV 596 13,48 2,26%
  Totaal 596 13,48 2,26%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 385 4,25 1,10%
  VII 1.920 633,32 32,99%
  Totaal 2.730 637,57 23,35%  
Schartong IIA en IV (EU) 8 0 0%
  VII 395 93,79
23,74%
  Totaal 418 93,79 22,44%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.298 194,79 15,01%
  Totaal 1.318 195,20 14,81%
         


webdesign