De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 11/07/2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.544
160,48

10,39%

  VIIa 5,00 Gesloten

Gesloten

  VIIb-c,VIII,IX,X 110 67,04

61,02%

  VIId 96 16,14 16,74%
31
Totaal 1.756 248,14

14,13%

Schelvis IIa,IV 235 7,63

3,25%

  Vb, VIa, (EU+IW)
4 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 107
81,08

75,62%

  VIIa 45 3,56
7,90%
  Totaal 391 92,27

23,59%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 7,80

22,29%

  VII,VIII,IX,X 6

0,51

8,50%

  Vb(Faröer) 56 0 0,00%
  Totaal 97 8,31

8,57%

Witte Koolvis VII 378 16,68

4,41%

  Totaal 378 16,68 4,41%
Leng IV(EU) 28 1,48

5,20%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
60

16,07

26,91%

  Totaal 97 17,55

18,05%

Wijting IIa,IV  200 24,66
12,33%
  VIIa 2 0,81 50,59%
  VIIb-k 418 183,00 43,80%
Totaal 629
208,57
33,14%
Schol IIa,IV  8.409 1.916,08

12,79%

  VIIa  90 52,52

58,36%

  VIId,e  2.131 1.173,43

55,07%

  VIIf,g  190

123,61

65,05%

  VIIh,j,k
9 4,61 50,11%
  VIII, IX, X 5 0,20 4,00%
  Totaal  10.834 3.270,45

30,19%

Tong II,IV  1.494 263,11

17,61%

  VIIa  13 6,21 47,77%
  VIId  889 441,84

49,70%

  VIIe  43 21,42

49,78%

  VIIf,g  567 370,70

65,36%

  VIIh,j,k  94 15,96

16,93%

  VIIIa,b 268 115,20 42,99%
  Totaal 3.369 1.234,44 36,64%
Tarbot en Griet IIA, IV 411 172,94 42,11%
  Totaal 411 172,94 42,11%
Rog IIa; IV 258 76,09 29,49%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 794 474,76 59,80%
  VIId 129 78,78 60,86%
  VIII, IX 8 0,96 12,00%
  Totaal 1.189 630,59 53,02%
Schar en bot IIA; IV 503 151,01 30,02%
  Totaal 503 151,01 30,02%
Tongschar en witje IIA; IV 596 82,75 13,88%
  Totaal 596 82,75 13,88%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 357 35,01 9,80%
  VII 2.093 867,41 41,45%
  VIIIabde 341 84,07 24,68%
  Totaal 2.866 986,49 34,42%  
Schartong IIA en IV (EU) 12 0 0%
  VII 465 153,63
33,04%
  Totaal 493 158,89 32,21%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.401 292,63 28,02%
  Totaal 1.424 393,55 27,64%
         


webdesign