De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

Stand der vangsten: versie van 22/01/2018

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum´18

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.275
0,73

0,06

  VIIa 9 0

0,00

  VIIb-c,VIII,IX,X 121 0,05

0,04

  VIId 74 0,25 0,34
31
Totaal 1.499 1,03

0,07

Schelvis IIa,IV 241 0

0,00

  Vb, VIa, (EU+IW)
5 0 0
  VIIb-k,VIII,IX,X 77

0,20

0,26

  VIIa 51 0
0,00
  Totaal 398 0,20

0,05

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 37 0

0,00

  VII,VIII,IX,X 6

0

0,00

  Vb(Faröer) 56 0 0,00
  Totaal 99 0

0,00

Witte Koolvis VII 378 0,07

0,02

  Totaal 378 0,07 0,02
Leng IV(EU) 25 0,01

0,04

  V(EU+IW)
9

0

0,00

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
48

0,05

0,10

  Totaal 97 0,06

0,06

Wijting IIa,IV  442 0,18
0,04
  VIIb-k 217 12,77
5,88
  Totaal 659
12,95
1,97
Schol IIa,IV  6.447 34,89

0,54

  VIIa  46 0

0,00

  VIId,e  1.695 48,47

2,86

  VIIf,g  82

0,19

0,23

  VIIh,j,k
8 0 0,00
  Totaal  8.370 83,55

1,00

Tong II,IV  1.307 1,65

0,13

  VIIa  10 0 0,00
  VIId  917 9,94

1,08

  VIIe  42 0

0,00

  VIIf,g  579 0,22

0,04

  VIIh,j,k  32 0

0,00

  VIIIa,b 45 0 0,00
  Totaal 2.932 11,81 0,40
Tarbot en Griet IIA, IV 525 0,84 0,16
  Totaal 525 0,84 0,16
Rog IIa; IV 278 2,02 0,73
 
VIab,VIIa-c, VIIe-k 876 1,26 0,14
  VIId 115 5,15 4,48
  VIII, IX 9 0 0,00
  Totaal 1.278 8,43 0,66
Golfrog VIIe
15 0 0,00
  VIId 2 0,02 1,00
  Totaal 17 0,02 0,12
Tongschar en witje IIa; IV 346 0,22 0,06
  Totaal 346 0,22 0,06
Zeeduivel IIa, IV (EU) 573 0 0,00
  VII 3.097 3,94 0,13
  Totaal 4.051 3,94 0,10  
Schartong IIa en IV (EU) 8 0 0,00
  VII 333 0,07
0,02
  Totaal 341 0,07 0,02
Langoustine IIa en IV (EU)
1.282 2,57 0,20
  Totaal 1.282 2,57 0,20
         


webdesign