De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Aanvoer tot en met 23 januari 2017

(In deze lijst zijn enkel de vissoorten opgenomen met het grootste belang voor de Vlaamse visserijsector. Voor de volledige stand der vangsten verwijzen we naar ons maandelijks informatieblad.)

Visbestand              Gebied(en)                Quotum ´16

Aanvoer

%

Kabeljauw IIa,IV
1.109
11,90

1,07%

  VIIa 1,00 0

0

  VIIb-c,VIII,IX,X 109 11,59

10,63%

  VIId 88 9,10 10,34%
31
Totaal 1.307 32,59

2,49%

Schelvis IIa,IV 196 0,04

0,02%

  VIb,XII,XIV 10

0

0%

  Vb, VIa, (EU+IW)
4 0 0%
  VIIb-k,VIII,IX,X 86
13,01

15,13%

  VIIa 33 0
0%
  Totaal 329 13,05

3,97%

Zwarte koolvis IIa,IIIa,b,c,d,IV 35 0

0%

  VII,VIII,IX,X 6

0,03

0,50%

  Vb(Faröer) 56 0 0,00%
  Totaal 97 0,03

0,03%

Witte Koolvis VII 378 3,43

0,91%

  Totaal 378 3,43 0,91%
Leng IV(EU) 28 0,05

0,18%

  V(EU+IW)
9

0

0,00%

  VI,VII,VIII,IX,X,XII,XIV
51

2,21

4,33%

  Totaal 97 2,26

2,33%

Wijting IIa,IV  315 3,35
1,06%
  VIIb-k 268 42,03 15,68%
Totaal 583
45.38
7,78%
Schol IIa,IV  7.535 439,77

5,84%

  VIIa  28 0

0%

  VIId,e  1.640 764,49

46,62%

  VIIf,g  48

17,23

36,27

  VIIh,j,k
8 0 0
  Totaal  9.259 1.221,49

13,19%

Tong II,IV  1.375 68,67

5,00%

  VIIa  10 0,56 5,60%
  VIId  733 126,49

17,26%

  VIIe  42 1,83

4,36%

  VIIf,g  528 65,65

12,43%

  VIIh,j,k  32 0,61

1,91

  VIIIa,b 42 0 0
  Totaal 2.762 263,81 9,55%
Tarbot en Griet IIA, IV 354 65,86 18,60%
  Totaal 354 65,86 18,60%
Rog IIa; IV 232 23,64 10,19%
 
VIa,VIIa-c, VIIe-k 724 72,02 9,95%
  VIId 134 36,16 26,96
  VIII, IX 8 0 0
  Totaal 1.098 131,82 12,01%
Schar en bot IIA; IV 503 11,28 2,24%
  Totaal 503 11,28 2,24%
Tongschar en witje IIA; IV 431 1,58 0,37%
  Totaal 431 1,58 0,37%
Zeeduivel IIa, IV (EU) 485 0,47 0,10%
  VII 2.807 138,26 4,93%
  Totaal 3.922 138,73 3,54%  
Schartong IIA en IV (EU) 8 0 0%
  VII 370 21,69
5,86%
  Totaal 378 21,69 5,74%
Langoustine IIA en IV (EU)
1.048 40,85 3,90%
  Totaal 1.048 40,85 3,90%
         


webdesign