De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŰen
Lopende Projecten
VSAT aan boord van vissersvaartuigen
Ierse Zee Actieplan
TECHVIS

Lopende projecten

Op 2 december 2015 werd door de Europese Commissie het Belgische Operationeel Programma goedgekeurd onder het nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Daarnaast is er het FIVA, het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector dat in start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten wil voorzien. Met de FIVA-middelen kan het door de Europese Unie ter beschikking gesteld budget voor visserij, aquacultuur, verwerking en marketing gecofinancierd worden. Goedgekeurde en lopende projecten zijn op deze pagina terug te vinden. Voor vragen en informatie kunt u telkens terecht bij het team projectcoördinatie van de Rederscentrale via onderstaande mailadressen en telefoonnummer.

sander.meyns@rederscentrale.be
jasmine.vlietinck@rederscentrale.be

059/32 35 03

 webdesign