De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten
Productie- en Marketingplan 2017

De Rederscentrale kreeg van de Europese Commissie de opdracht om een Productie- en Marketingplan (PMP) uit te werken om tegemoet te komen aan de Verordening (EG) 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten..

 

Dit document draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de GMO. Dit PMP vormt een verplicht instrument, dat ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de nationale autoriteiten. In het geval van de Rederscentrale is dit de Dienst Zeevisserij. Het PMP wordt opgemaakt aan de hand van een document dat ter beschikking gesteld werd door de Europese Commissie. Dit document bevat richtlijnen met betrekking tot de structuur en het formaat van het Productie- en Marketingplan. Daarnaast bevat dit document een aantal aanbevelingen over hoe producentenorganisaties hun beoogde strategie kunnen implementeren om tegemoet te komen aan de productie- en marketingeisen.

 
  Onderstaande documenten kunt u digitaal raadplegen door op de link te klikken:

      Productie- en Marketingplan 2017
      Productie- en Marketingplan 2016
      Productie- en Marketingplan 2015
      Productie- en Marketingplan 2014
      Activiteitenverslag 2012 & Visplan 2013
      Activiteitenverslag 2011 & Visplan 2012
      Activiteitenverslag 2010 & Visplan 2011


webdesign