De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018
Productie- en Marketingplan 2018

De Rederscentrale kreeg van de Europese Commissie de opdracht om een Productie- en Marketingplan (PMP) uit te werken om tegemoet te komen aan de Verordening (EG) 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten..

Dit document draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de GMO. Dit PMP vormt een verplicht instrument, dat ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de nationale autoriteiten. In het geval van de Rederscentrale is dit de Dienst Zeevisserij. Het PMP wordt opgemaakt aan de hand van een document dat ter beschikking gesteld werd door de Europese Commissie. Dit document bevat richtlijnen met betrekking tot de structuur en het formaat van het Productie- en Marketingplan. Daarnaast bevat dit document een aantal aanbevelingen over hoe producentenorganisaties hun beoogde strategie kunnen implementeren om tegemoet te komen aan de productie- en marketingeisen.

 
  Onderstaande documenten kunt u digitaal raadplegen.

      Productie- en Marketingplan 2018
      Productie- en Marketingplan 2017
      Productie- en Marketingplan 2016
      Productie- en Marketingplan 2015
     
     


webdesign