De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten
Nieuws

19 juli 2017:

De juli-editie van het Rederscentrale-informatieblad is verschenen.

Belangrijke onderwerpen zijn:
  • ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
  • Algemene Vergaderingen Rederscentrale
  • Brexit
  • Werkgroep Visserij
  • Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
  • Ruimtelijke ordening op zee
  • ...

Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via rederscentrale@online.be U kunt hier klikken om het archief met de volledige artikels te bekijken.

24 mei 2017 - Vlaamse initiatieven aanlandplicht:

Artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) stelt dat vanaf 1 januari 2019 alle vangsten van gequoteerde vissoorten moeten aan boor gehouden, geregistreerd en aangeland worden. De Europese visserijsector - dus ook de Rederscentrale en haar leden - vindt dat voor veel visserijen de toepassing van de aanlandingsverplichting, zoals omschreven in de Europese verordening, praktisch onuitvoerbaar is waardoor de reders en vissers interesse verliezen om te investeren of om in de visserij te blijven.

Via de Europese adviesraden (AC´s) en EAPO (Europese Associatie van Producentenorganisaties) wordt gewerkt aan een geleidelijke tenuitvoerlegging van het verbod op teruggooi waardoor de ´Big Bang´ in 2019 wordt vermeden. Dit geeft vissers wat tijd en flexibiliteit om zich aan te passen aan het nieuwe regime. Verwacht wordt dat deze aanlandingsverplichting niet alleen op Europees niveau, maar ook specifiek op de Belgische vissersvloot, een enorme impact zal hebben. Vissers kunnen anticiperen op de consequenties van de nieuwe regelgeving door middel van innovaties in bijvoorbeeld selectievere vistuigen en door gedragsaanpassingen, bijvoorbeeld het mijden van gebieden met veel ondermaatse vis.

Binnen het Europees project Discardless wordt er beoogd kennis, technieken en methodes om teruggooi in Europese visserijen te verminderen. Het project heeft een looptijd van 4 jaar (maart 2015 - februari 2019). Om deze doelstelling te bereiken, wordt er nauw samengewerkt met wetenschap, stakeholders en beleidsmakers uit verschillende Europese landen om zo de aanlandplicht toepasselijk, aannemelijk en rechtmatig te maken. Ook de Vlaamse visserijsector heeft binnen het project reeds een aantal initiatieven verwezenlijkt. Zie onderstaand voor een overzicht van deze initiatieven.

Vlaamse initiatieven Discardless

8 februari 2017:
Het Productie- en Marketingplan 2017 is vanaf heden digitaal raadpleegbaar via deze website. Klik hier om dit document te bekijken.

14 december 2016: Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2017 vast. De Rederscentrale vindt dat het politiek akkoord in lijn ligt met de wetenschappelijke adviezen. Klik hier om het volledige persbericht te bekijken.

22 november 2016 - Rederscentrale verhuist

Sinds 1960 is de maatschappelijke zetel van de Rederscentrale gevestigd op de Hendrik Baelskaai te Oostende. In afwachting van het nieuwbouwproject opende de Rederscentrale in 2013 een tijdelijke vestiging in Zeebrugge. Met de voltooiing van de nieuwbouw verhuist de Rederscentrale opnieuw naar de maatschappelijke zetel.

Vanaf maandag 28 november werkt het Rederscentrale-team vanuit de nieuwe vestiging te Oostende. Contact- en adresgegevens vindt u hier.

Vanaf heden worden het telefoonnummer 050/37 72 57 en het faxnummer 050/37 72 58 volledig afgesloten. Wij blijven uiteraard ter beschikking via de gekende contactgegevens onder zonenummer 059.

10 oktober - Rederscentrale verwelkomt nieuwe medewerkster

Gezien de ontwikkelingen in de visserijsector en de groeiende werkdruk, verwelkomen wij binnen de Rederscentrale een nieuwe medewerkster. Jasmine Vlietinck zal als assistente het team projectcoördinatie versterken dat geleid wordt door Sander Meyns als Projectcoördinator. Tijdens haar master Bedrijfscommunicatie heeft Jasmine reeds in 2015 gedurende twee maanden stage gelopen binnen de Rederscentrale en komt vanaf heden voltijds bij ons in dienst.


 webdesign