De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018
Nieuws

28 maart 2018:

De maart-editie van het Rederscentrale-informatieblad is verschenen.

Belangrijke onderwerpen zijn:
  • Fora rond aanlandplicht
  • Brexit
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Werkgroep Visserij
  • Stuurgroep PREVIS
  • ...

Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via rederscentrale@online.be U kunt hier klikken om het archief met de volledige artikels te bekijken.

SUMARiS: Duurzaam beheer van roggen

In samenwerking met producentenorganisaties en wetenschappelijke instellingen uit Frankrijk, het VK, Nederland en België, werkt de Rederscentrale aan een Interreg-project SUMARiS. Het project heeft als doelstelling de nodige kennis te verzamelen voor de implementatie van een grensoverschrijdende, soort-specifieke beheerstrategie voor roggenvisserij in de Noordzee en het oostelijk deel van het Engels Kanaal.


Meer informatie over dit project kunt u op de SUMARiS pagina vinden.

13 december 2017: Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2018 vast. De Rederscentrale is tevreden dat uitkomsten in lijn liggen met de vaststellingen van de Belgische vissers op zee.

Klik hier om het volledige persbericht te bekijken.

24 mei 2017 - Vlaamse initiatieven aanlandplicht:

Artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) stelt dat vanaf 1 januari 2019 alle vangsten van gequoteerde vissoorten moeten aan boor gehouden, geregistreerd en aangeland worden. De Europese visserijsector - dus ook de Rederscentrale en haar leden - vindt dat voor veel visserijen de toepassing van de aanlandingsverplichting, zoals omschreven in de Europese verordening, praktisch onuitvoerbaar is waardoor de reders en vissers interesse verliezen om te investeren of om in de visserij te blijven.

Via de Europese adviesraden (AC´s) en EAPO (Europese Associatie van Producentenorganisaties) wordt gewerkt aan een geleidelijke tenuitvoerlegging van het verbod op teruggooi waardoor de ´Big Bang´ in 2019 wordt vermeden. Dit geeft vissers wat tijd en flexibiliteit om zich aan te passen aan het nieuwe regime. Verwacht wordt dat deze aanlandingsverplichting niet alleen op Europees niveau, maar ook specifiek op de Belgische vissersvloot, een enorme impact zal hebben. Vissers kunnen anticiperen op de consequenties van de nieuwe regelgeving door middel van innovaties in bijvoorbeeld selectievere vistuigen en door gedragsaanpassingen, bijvoorbeeld het mijden van gebieden met veel ondermaatse vis.


Binnen het Europees project Discardless wordt er beoogd kennis, technieken en methodes om teruggooi in Europese visserijen te verminderen. Het project heeft een looptijd van 4 jaar (maart 2015 - februari 2019). Om deze doelstelling te bereiken, wordt er nauw samengewerkt met wetenschap, stakeholders en beleidsmakers uit verschillende Europese landen om zo de aanlandplicht toepasselijk, aannemelijk en rechtmatig te maken. Ook de Vlaamse visserijsector heeft binnen het project reeds een aantal initiatieven verwezenlijkt. Zie onderstaand voor een overzicht van deze initiatieven.

Vlaamse initiatieven Discardless


 webdesign