De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Agenda april 2017
 25  Technical group NWWAC
 25  Fonds voor scheepsjongens
 25  Brexit meeting met vertegenwoordigers van Urk
 25-27  Seafood Expo
 27  VLAM RvB
 27  Werkgroep Kust: opleidingen
 27  Werkgroep administratieve vereenvoudiging
 28  Paritair comité


Agenda mei 2017
 3
 Task Force
 4
 Technische Werkcommissie Visserij
 5  Overleg Techvis
 5  SALV
 10  High level group NWW
 10-12  SWWAC
 12  Commissie expert group rays and skates NWWAC
 15  Market Working Group
 16-17  MAC meeting
 18-19  Europe Maritime Day
 19  NSAC LO focus group
 31  Discard Action Group


webdesign