De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018
Techvis

Het CIVIS project is afgelopen en wordt opgevolgd door het TECHVIS project. Zowel CIVIS als TECHVIS streven naar het verduurzamen van de Vlaamse zeevisserij. Voor CIVIS was het middel hiertoe een intensievere communicatie (zowel naar als vanuit het bedrijf), het op gang brengen van innovatie en het overtuigen van het bedrijf van het belang van een “gezonde zee”. TECHVIS daarentegen is technisch en praktijkgericht en wil via concrete, realistische, door de sector gedragen en toepasbare technische innovaties de transitie naar een duurzame visserijsector uitvoeren.

De concrete doelstellingen van het TECHVIS project zijn:

      I.Verbetering van de kostenstructuur van de rederijen, o.a. door een         vermindering van        het brandstofverbruik;

     II.Verbetering van de opbrengsten door een verhoging van de             vangstefficiëntie;

     III.Afstemming van de visserij op de noden van het nieuw GVB door een  verbetering van de selectiviteit van het vistuig;

      IV.Behoud van de toegang tot visgronden door de milieu-impact van het     vistuig te verminderen;

     V.Behoud van een intensieve communicatie tussen de sector en de      wetenschap met de focus op innovatie.

Deze doelstellingen dienen binnen de projectduur van 4 jaar zichtbaar te zijn in de vloot. Concreet wordt gemikt op de volgende realisaties die de basis vormen voor de projectmodules:

a.       2 kustvaartuigen met een Hovercran pulsvistuig voor garnaal

b.      20 vaartuigen met selectiever vistuig

c.       2 concrete dossiers voor een motor op gas

d.      Uitbouwen van het ILVO-Innovatieplatform

IWT, Zeevissersfonds en ILVO hopen hiermee de sector te ondersteunen bij de uitdagingen van de nabije toekomst. We kregen bij de projectaanvraag heel wat steun, niet in het minst van een groot aantal rederijen. ILVO wenst hierbij ook IWT en Zeevisserfonds te bedanken voor de financiële steun.

Ook voor TECHVIS is de samenwerking met de sector essentieel voor het welslagen van het project. Vandaar opnieuw een warme oproep aan de sector om samen innovatieve ideeën in de praktijk te brengen. U hebt als visser een stem in dit project via de stuurgroep en zo kan U effectief de richting van de onderzoekstopics en experimenten bepalen. U bent dan ook van harte welkom op één van de TECHVIS vergaderingen.

     webdesign