De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

Overleving II


Zowel ILVO als de Rederscentrale zijn ervan overtuigd dat moet worden voortgebouwd op het overlevingsproject onder het EVF. Overleving I stond voornamelijk in het teken van het uitwerken van de RAMP-methode om de overleving van schol correct in te schatten. De doelstelling is om via een vervolgproject ook te werken met andere platvissoorten en naast de monitoring via deze RAMP-methode ook een aantal aanpassingen aan het net en aan dek uit te proberen. Gezien in andere lidstaten ook gelijkaardige projecten worden uitgevoerd, worden ook de regionale werkgroepen bijgewoond met het ook op kennisdeling en het afstemmen van de onderzoeksmethodologie om de draagkracht voor het bereiken van een uitzondering op de aanlandingsverplichting te verhogen.


Voor de Rederscentrale blijft het prioriteit om via dit project een overlevingsuitzondering te kunnen verkrijgen voor platvissoorten en dus wordt ernaar gestreefd om op korte termijn een projectvoorstel in te dienen. Ook de Vlaamse overheid zal betrokken worden bij de uitvoering, omwille van de plaats die zij innemen in de lidstaatgroeperingen, die uiteindelijk de voorstellen voor overlevingsuitzondering moeten uitwerken.webdesign