De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten
Vlaams Combituig

ILVO organiseerde in de maand juni 2016 een Kenniskring Innoverend Vissen over het Vlaams Combituig, waarbij met reders, nettenmakers, beleid en wetenschappers een aantal succesvolle aanpassingen aan het vistuig werden besproken en bekeken of een combinatie tussen meerdere innovaties mogelijk is. Deze input vormt de basis tot een nieuw project, waarbij vissers een zeer belangrijke rol zullen bekleden. Er zal een stuurgroep opgericht worden om een aantal ideeën in de praktijk om te zetten. Het is de bedoeling dat hierbij in eerste instantie de vissers zelf de kans krijgen om hun innovatie uit te werken en indien het succesvol blijkt wordt ook de wetenschap betrokken voor analyses en vangstvergelijkingen. Artikel 26 uit de Verordening (EU) Nr. 508/2014 inzake het EFMZV biedt steunmogelijkheden voor dergelijke innovatieve projecten. Na indiening van het projectvoorstel zal een rondschrijven worden gericht aan alle reders om deel uit te maken van de stuurgroep ‘Vlaams Combituig’.
webdesign