De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018

VSAT aan boord van vissersvaartuigen

Een Very Small Aperture Terminal, vaak afgekort tot VSAT, is een grondstation dat draadloos in verbinding staat met een communicatiesatelliet. Het grondstation gebruikt voor zenden en ontvangen een kleine, meestal parabolische schotel. De scheepvaart is één van de toepassingen waarvoor VSAT wordt gebruikt, gezien de nood aan datacommunicatie van/naar verafgelegen gebruikers. Omdat heel wat rederijen interesse uitten om een dergelijk toestel te laten plaatsen, heeft de Rederscentrale reeds begin 2015 een projectvoorstel uitgewerkt.

Voordelen van de VSAT

Voordelen op vlak van veiligheid:

 • Permanent contact met het vaste land mogelijk bij noodgevallen aan boord.
 • Real time AIS Data Streaming.
 • Online informatie over getijden, weerberichten, haveninformatie enzovoort.
 • Continue bereikbaar via telefoon (van schip naar schip) en e-mail. Mogelijk om bij storingen aan boord naast telefonisch contact ook foto’s te versturen zodat de leverancier van de apparatuur sneller kan adviseren hoe de storing op te lossen. Hierdoor worden veiligheidsrisico’s sneller aangepakt.
 • Medische vragen vanop afstand met artsen bespreken, foto’s doorsturen mogelijk.

Voordelen voor de bemanning:

 • Contact met het thuisfront via telefoon, e-mail en sociale media.
 • E-mailgebruik idem als thuis.
 • Ontspanningsmogelijkheid.

Andere voordelen:

 • E-catch (e-log) is continue online.
 • Updates en aanpassingen van E-catch kunnen op afstand gebeuren.
 • Gebruiksvriendelijk.
 • Onderling bellen is gratis van VSAT  naar VSAT.
 • Spraakverbindingen tegen zeer lage kosten, met een hoge geluidskwaliteit.
 • Een vast bedrag per maand voor gebruik.
 • Gebruik van een lokaal telefoonnummer, met lage belkosten.


Beveiliging en toezicht door schipper/reder

Er is een draadloos netwerk (WIFI acces point) voorzien om portable toestellen (IP adressen) toegang te geven aan het internet. Er is internetverbinding tussen de VSAT en diverse draagbare toestellen door middel van de draadloze verbinding door het connecteren van een LAN kabel. De draadloze verbinding is beveiligd met een toegangscode die gekend is door de reder. Er kan indien gewenst een extra acces point geïnstalleerd worden met een andere toegangscode voor de bemanning.

Doelstellingen

Het project omvat volgende doelstellingen:

 • De algemene verspreiding binnen de Belgische visserijvloot van een compleet en veilig werkend communicatiesysteem ter verbetering van de veiligheid aan boord van vissersvaartuigen tijdens het varen op zee en de daarbij horende manoeuvres.
 • Het sensibiliseren van de sector en het promoten van een preventief beleid voor de veiligheid aan boord van vissersvaartuigen.
 • Bemanningsleden de kans geven om tijdens rustmomenten contact te houden met familie en vrienden.

Eind mei 2015 werd deze ingediend bij het departement Landbouw en Visserij. Het project kadert eveneens binnen het werkingsveld van het Zeevissersfonds via de betrokkenheid van een fonds voor bestaanszekerheid met veiligheid op het werk, hier specifiek aan boord van vissersvaartuigen. Met de ontvangst van de notificatie van steunverlening begin december 2016 werd het projectvoorstel officieel goedgekeurd.

Momenteel is het team projectcoördinatie van de Rederscentrale bezig met de administratieve afhandeling van het project. Rederijen die voldoen aan de aanvaardingscriteria kunnen nog tot eind februari hun factuur en betalingsbewijs indienen bij het secretariaat.webdesign