De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten
Ondersteuning Belgische visserijsector in het kader van de Brexit

Verschillende visserijvertegenwoordigingen uit EU lidstaten, waaronder België, maken zich zorgen wat de gevolgen kunnen zijn van de Brexit (samenstelling van ‘Britain’ en ‘exit’; uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie). Belgische vissersvaartuigen halen tot de helft van hun vangsten uit Britse wateren en de Brexit kan ingrijpende wijzigingen in het visserijbeleid teweegbrengen. Verder gelooft Groot-Brittannië ook dat de Brexit zal resulteren tot betere vangstmogelijkheden voor de Britten omdat het Verenigd Koninkrijk een eigen stoel aan de onderhandelingstafel zal krijgen in plaats van afhankelijk te zijn van een EU-onderhandelaar om een goed akkoord te sluiten. Het Britse ministerie van visserij heeft reeds gewaarschuwd dat de onderhandelingen die zullen moeten worden gevoerd om een nieuw Brits Visserijbeleid te creëren en om een nieuwe relatie met de EU op te bouwen over kwesties zoals de toegang tot de wateren en quota van de lidstaten, zwaar zullen wegen.

Om alle ontwikkelingen  nauw op te volgen en snel te kunnen anticiperen gaat de Rederscentrale samen met visserijvertegenwoordigingen uit andere Europese lidstaten, die getroffen kunnen worden door de Brexit een coalitie vormen. In samenspraak met alle leden van de coalitie werd uiteindelijk gekozen om een samenwerking aan te gaan met een toonaangevend public affairs- en communicatiebureau dat gespecialiseerd is in zaken die verband houden met risico’s aangaande regelgeving en politiek, belangenbehartiging, reputatievorming en procesvoering. De gekozen partner heeft daarenboven ervaring in verschillende beleidsdomeinen waaronder ook de visserijsector.

Met deze samenwerking wil de coalitie de belangen van de verschillende visserijsectoren tijdens de onderhandelingen in het kader van de Brexit verdedigen. De ontwikkelingen en de gevolgen, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak, zullen nauw opgevolgd worden. Meer specifiek wil de Rederscentrale via deze samenwerking de duurzame visserijactiviteiten van Belgische vaartuigen waarborgen door onder andere ervoor te zorgen dat Belgische vissers blijvende toegang verleend krijgen tot de Britse wateren. Het is belangrijk om vanaf het begin van de onderhandelingen mee aan tafel te zitten zodat er rekening kan worden gehouden met de in vergelijking kleine visserijsector, waarvoor de Brexit wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben.
webdesign