De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Overzicht Quotamaatregelen 2018
Productie- en Marketingplan 2018
Projectwerking
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen 2018
Ierse Zee Actieplan

Vlaamse vissers hebben ernstige twijfels over het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat het helemaal niet goed gaat met het tongbestand in de Ierse Zee. Op basis van de twijfel en de gevolgen voor de visserij bereidt het ILVO momenteel een project voor in samenwerking met de Rederscentrale voor een onderzoek naar het tongbestand in de Ierse Zee en de wetenschappelijke analyses ervan. Na afloop van het project wil het ILVO een antwoord hebben op de vraag of de huidige assessments wel kloppen. Hiermee wordt gehoopt om een invloed uit te oefenen op de ICES adviezen voor toekomstige visserijmogelijkheden.

Concrete doelstellingen van het project zijn:

  1. Een studie naar de biologische toestand van het tongbestand waarbij bestaande en nieuwe monitoring gegevens toelaten de visserij gedetailleerd in kaart te brengen. Naast de reguliere survey zal een bedrijfssurvey worden uitgevoerd in de Ierse Zee. Hiermee worden stocks gemonitord met de bedoeling om de kwaliteit van de huidige bestandschattingen te evalueren en indien nodig te verbeteren. De nauwe betrokkenheid van de sector verbetert de communicatie met de wetenschap en het vertrouwen in de survey en bestandsschattingen. Daarnaast worden commerciële zeereizen bemonsterd door zeegaande waarnemers om een gedetailleerd beeld te vormen van de commerciële vangsten.
  2. De genetische populatie structuur van tong bepalen binnen de Ierse Zee en de connectiviteit met de Keltische Zee onderzoeken. Deze analyses moeten uitwijzen of de tong in de Ierse Zee één of meerdere populaties omvat afkomstig van één of meerdere paaigronden. Het gebruik van populatie genetische technieken laat toe om enerzijds individuele vissen toe te wijzen aan de paaipopulatie van oorsprong en anderzijds de bijdrage van elke paaigrond tot de verschillende visgronden te kwantificeren.


Op 15 september 2016 mochten drie waarnemers van het ILVO inschepen op  de Z.483 Jasmine. In de gebieden die belangrijk zijn voor de tongvisserij (tussen 53° en 55°N) werd een raster over de Ierse Zee gelegd, waarbij in elk vakje van 10x10 zeemijl een sleep werd uitgevoerd (zie figuur 1). Er werd gefocust op zowel jonge als volwassen dieren, alhoewel deze periode van het jaar een betere periode is voor jonge tong (jaarklasse 0-2).

Naast de voorziene slepen werden ook een aantal bijkomende stations bemonsterd om een nauwkeuriger beeld te krijgen op de toestand van de verschillende jaarklassen van het lokale tongbestand. Er werden eveneens weefselstalen genomen voor genetisch onderzoek. De slepen duurden ongeveer een half uur wat een afstand van ongeveer 2 zeemijl betekent, en werden enkel uitgevoerd bij daglicht.

In totaal werden 89 stations bevist, wat heeft geleid tot heel wat bruikbare informatie en gegevens. Concrete resultaten zijn nog niet voorhanden. Momenteel werken ILVO-medewerkers aan de verwerking van alle verzamelde gegevens.


webdesign