De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Nieuws
Agenda
Stand der Vangsten
Productie- en Marketingplan 2017
Gemeenschappelijk Visserijbeleid
Convenant "Visserij verduurzaamt"
Opleidingen
ProjectideŽen
Lopende Projecten

MaViTrans: Markterkenning voor een Visserij in Transitie

Projectvoorstel

De eerste concrete implementatie van de VALDUVIS-methodologie leidt tot een nieuw project MaViTrans waarin gestreefd wordt naar een Markterkenning voor een Visserij in Transitie. Het project heeft als doelstelling het implementeren van een breed gedragen duurzaamheidserkenning (B2B) voor de Belgische visserij, gebaseerd op duurzaamheidsbeoordelingen op vaartuigniveau gegenereerd door de VALDUVIS-tool, en met oog op de verduurzaming van zowel individuele rederijen als de vloot in haar geheel.

Het MaViTrans-project bestaat uit de sub-projecten MaViTrans Market en MaViTrans Support die dezelfde doelstellingen, werkpakketten en partners hebben, maar verschillend zijn wat betreft focus en promotor. MaViTrans Market heeft als promotor Rederscentrale en focust vooral op stakeholderparticipatie, de lancering van de markterkenning, communicatie en promotie. MaViTrans Support heeft als promotor ILVO en focust op het uitwerken van de verbetertrajecten, het opvolgen van de evolutie van duurzaamheid en het beheren van data. MaViTrans Market en MaViTrans Support zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet afzonderlijk worden uitgevoerd.

In het project worden de 11 indicatoren van VALDUVIS samengenomen in één geaggregeerde score. Om deze duurzaamheidsscore te verbeteren, worden vaartuigen gestimuleerd om deel te nemen aan wetenschappelijk onderbouwde verbetertrajecten. Enerzijds zijn er de collectieve verbetertrajecten die per vaartuigcategorie (GVS, eurokotters en kustvissers) categorie-specifieke problemen gaan identificeren en gaan focussen op de indicatoren met het grootste groeipotentieel. Anderzijds zijn er de individuele verbetertrajecten die per vaartuig de scores gaan analyseren en vaartuig-specifieke adviezen gaan uitschrijven om de score te verbeteren.


Engagementsverklaring

Wanneer een rederij zich vrijwillig engageert om de duurzaamheid van het vaartuig te verbeteren en er aan een aantal bepalingen voldaan wordt, dan krijgt het vaartuig een duurzaamheidserkenning, die zichtbaar moet worden bij de verkoop van de vangst. De rederij wordt betrokken door het ondertekenen van een engagementsverklaring, waarin de doelstellingen en voorwaarden van het project aan bod komen. Via de ondertekening stemt de reder in om actief mee te werken aan de verduurzaming van zijn of haar vaartuig in samenwerking met het ILVO die via de verbetertrajecten en individuele begeleiding de rederij ondersteunt om de doelstellingen te bereiken.

Deze engagementsverklaring werd tijdens de vergadering aan de aanwezige leden (15 reders die 20 vaartuigen vertegenwoordigen) voorgelegd. Heel wat reders uitten hun interesse in het project om zo een markterkenning te kunnen verkrijgen en reeds 16 engagementsverklaringen werden ter plaatse ondertekend.

Reders die niet aanwezig konden zijn, kunnen altijd terecht bij de medewerkers van de Rederscentrale voor meer informatie. Tevens is de engagementsverklaring te verkrijgen bij de Rederscentrale. Het project zelf gaat vanaf 1 mei 2017 van start waarbij op korte termijn (juni 2017) gestreefd wordt naar een erkenning op vaartuigniveau. In de maanden die daarop volgen, zal er gecommuniceerd worden met de verdere keten op basis van een lastenboek, zodat de markterkenning zo algemeen mogelijk wordt. Daarbij zal ook aan bod komen wat een eventuele volgende fase van MaViTrans zou moeten zijn.

Deze onderwerpen zijn op aanraden van de Task Force van het Convenant ‘Visserij verduurzaamt’ ook besproken op een werkvergadering op 10 februari waarop ook de Vlaamse Visveiling en een vertegenwoordiging van de visgroothandel en -verwerking aanwezig waren.webdesign