De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Historiek


Welkom op de digitale webstek van de Rederscentrale CV, de enige Belgische producentenorganisatie voor de reders ter zeevisserij. Hier wordt u op de hoogte gehouden van het recentste nieuws, agenda en de bestuurlijke organisatie van de Rederscentrale. Tevens kan u hier de stand der vangsten raadplegen en vindt u verschillende publicaties vanuit de Rederscentrale terug.

 Nieuws

19 juli 2017:

De juli-editie van het Rederscentrale-informatieblad is verschenen.

Belangrijke onderwerpen zijn:
  • ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
  • Algemene Vergaderingen Rederscentrale
  • Brexit
  • Werkgroep Visserij
  • Klankbordgroep Convenant 'Visserij Verduurzaamt'
  • Ruimtelijke ordening op zee
  • ...

Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via rederscentrale@online.be U kunt hier klikken om het archief met de volledige artikels te bekijken.

14 december 2016: Europese ministerraad legt visserijmogelijkheden 2017 vast. De Rederscentrale vindt dat het politiek akkoord in lijn ligt met de wetenschappelijke adviezen. Klik hier om het volledige persbericht te bekijken.

22 november 2016 - Rederscentrale verhuist

Sinds 1960 is de maatschappelijke zetel van de Rederscentrale gevestigd op de Hendrik Baelskaai te Oostende. In afwachting van het nieuwbouwproject opende de Rederscentrale in 2013 een tijdelijke vestiging in Zeebrugge. Met de voltooiing van de nieuwbouw verhuist de Rederscentrale opnieuw naar de maatschappelijke zetel.

Vanaf maandag 28 november werkt het Rederscentrale-team vanuit de nieuwe vestiging te Oostende. Contact- en adresgegevens vindt u hier.

Vanaf heden worden het telefoonnummer 050/37 72 57 en het faxnummer 050/37 72 58 volledig afgesloten. Wij blijven uiteraard ter beschikking via de gekende contactgegevens onder zonenummer 059.

10 oktober 2016 - Rederscentrale verwelkomt nieuwe medewerkster

Gezien de ontwikkelingen in de visserijsector en de groeiende werkdruk, verwelkomen wij binnen de Rederscentrale een nieuwe medewerkster. Jasmine Vlietinck zal als assistente het team projectcoördinatie versterken dat geleid wordt door Sander Meyns als Projectcoördinator. Tijdens haar master Bedrijfscommunicatie heeft Jasmine reeds in 2015 gedurende twee maanden stage gelopen binnen de Rederscentrale en komt vanaf heden voltijds bij ons in dienst.

21 april 2016: Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van het project Overleving, gaven de Rederscentrale en het ILVO op donderdag 21 april een persbericht uit over de overleving van platvissoorten.  Klik hier om het volledige persbericht te bekijken.


Missie

De Rederscentrale vervult de rol van enerzijds erkende producentenorganisatie en anderzijds erkende beroepsvereniging die de belangen behartigt van de reders ter zeevisserij. Daarbij functioneert de Rederscentrale veelal als schakel tussen de sector en de verschillende overheden. Als producentenorganisatie wordt gefocust op de productie- en marketingplanning voor de visserijactiviteiten van de leden.  Als beroepsvereniging vervult de Rederscentrale de rol van enige werkgeversvertegenwoordiger binnen het zeevisserijgebonden sociaal overleg.

Met een op maat uitgebouwde dienstverlening verdedigt de Rederscentrale de belangen van haar leden. De leden zijn alle rederijen die een vissersvaartuig onder Belgische vlag uitbaten van zowel het groot als klein vlootsegment en onafhankelijk van welke thuishaven ze afkomstig zijn. Informatievoorziening, lobbyen, projectcoördinatie en administratieve ondersteuning zijn gekaderd binnen ons werkdomein. Er wordt mee gedacht en mee onderhandeld over Europees, Federaal en Vlaams beleid voor zaken die een impact hebben op de visserij. De Rederscentrale wordt gefinancierd door bijdragen van de leden-reders.

De Rederscentrale handelt vanuit een breed gedragen missie. Waarden en overtuigingen, zoals klantgerichtheid, neutraliteit, innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, vormen het uitgangspunt van onze handelingen. Binnen dit kader is er een maatschappelijk convenant ‘Naar een duurzame Vlaamse visserij’ ondertekend waarin gestreefd wordt naar economische, sociale en ecologische duurzaamheid voor de visserijsector.

Visie

De Rederscentrale streeft ernaar om algemeen beschouwd te worden als een constante factor in de visserijsector, rekening houdend met de steeds evoluerende belangen van die sector en met de maatschappelijke verschuivingen erbinnen en binnen de bredere maatschappij in het algemeen.

In samenwerking met onze gesprekspartners – waaronder zowel de overheid, private partners, als belangenorganisaties – wil de Rederscentrale een constructieve dialoog ontwikkelen, met als uitgangspunt het welzijn van de reders en de verdere instandhouding van de Vlaamse visserij.

De economische ontwikkeling zal de komende jaren belangrijk blijven. In de nabije toekomst wil de Rederscentrale dan ook meer greep krijgen op de concurrerende economische omgeving en van daaruit actief oplossingen aanbieden in het belang van de leden. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen, en daar concreet naar handelen, is  voor de visserijsector noodzakelijk om de huidige relatie met de talloze stakeholders, die van essentieel belang is, te kunnen behouden. De Rederscentrale functioneert als ondersteunende actor, wil zich verder als actieve speler profileren en optimaal tegemoet komen aan haar rollen als producentenorganisatie en beroepsvereniging.

Om aan deze ‘corporate targets’ tegemoet te komen, dient de Rederscentrale verder te focussen op innovatie en verduurzaming, waarbij milieu-impact en brandstofverbruik dienen geminimaliseerd te worden. Het visserijbeleid wordt voornamelijk door Europa bepaald en daarom wil de Rederscentrale zich ook blijven profileren op dit niveau. Samenwerking met andere producentenorganisaties en werkgeversvertegenwoordigingen leidt tot een groter draagvlak op basis van gemeenschappelijke belangen en daardoor is de Rederscentrale, als stichtend lid, prominent aanwezig in de Europese overkoepelende associaties EAPO en Europêche.

De Rederscentrale is een gezonde organisatie die een ideale band tussen kwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid aanbiedt. Vanuit deze positieve overtuiging gaan wij de toekomst tegemoet. Optimale dienstverlening en toegevoegde waarde voor de leden blijft ons hoofddoel. Samen met de kennis, expertise, ambitie en loyaliteit van onze leden en partners, kijken wij ernaar uit om ook in de toekomst succesvol te zijn.
webdesign