De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Raad van Bestuur
Directiecomité
Ledenlijst
Medewerkers
Mandaten
Missie en Visie

Bedrijfsraad voor de zeevisserij

 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Urbain WINTEIN

Convenant Werkgroep Visserij

 • Mevr. Jessie BEERNAERT
 • De H. Dirk DEGRENDELE
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Johan HENNAERT
 • De h. Sander MEYNS
 • De H. Marc VIEREN
 • De H. Dany VLIETINCK
 • Mej. Jasmine VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

Convenant Werkgroep Vernieuwing

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Sander MEYNS
 • De h. Steve SAVELS
 • De H. Dany VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

Convenant Werkgroep Beleid

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Dirk DEGRENDELE
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Dany VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

Convenant Werkgroep Kust

 • De H. Eddie CATTOOR
 • De H. Bruno DECORDIER
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Marc VIEREN
 • De H. Dany VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

 EAPO

 • De H. Emiel BROUCKAERT

Federaal agentschap voor beroepsrisico´s

 • De H. Eddie CATTOOR
 • De H. Dirk DEGRENDELE
 • De H. Sander MEYNS
 • De H. Emiel UTTERWULGHE


Fonds voor scheepsjongeren

 • De H. Eddie CATTOOR
 • De H. Dirk DEGRENDELE
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Emiel UTTERWULGHE
 • Mevr. Céline VAN DEN BOSCH 

BVBA BESOX (Raad van Bestuur)

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Eddie CATTOOR

Paritair Comité voor de zeevisserij

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Dirk Degrendele (plaatsvervanger)
 • De H. Johan HENNAERT (plaatsvervanger
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Marc Vieren (plaatsvervanger)
 • De H. Urbain WINTEIN

Provinciale zeevisserijcommissie

 • De H. Sander MEYNS
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET (plaatsvervanger)

Quotacommissie

 • De H. Danny BOUT
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Lorenzo DESMIT
 • De H. Johan HENNAERT
 • De H. Pieter KRAMER
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. J.H. SCHOT
 • De H. Peter THYSEBAERT
 • De H. Emiel UTTERWULGHE (voorzitter)
 • De H. Jacobus VAN DEN BERG
 • De H. Dany VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

Redersfonds VZW

 • De H. Emiel BROUCKAERT (secretaris)
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Emiel UTTERWULGHE
 • De H. Dany VLIETINCK (plaatsvervanger)
 • De H. Urbain WINTEIN

Raadgevend Comité bij het Agentschap Landbouw en Visserij

 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Sander MEYNS (plaatsvervanger)

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • Mevr. Céline VAN DEN BOSCH (plaatsvervanger)

Task Force

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Sander MEYNS
 • De H. Johan HENNAERT
 • De H. Dany VLIETINCK
 • De H. Urbain WINTEIN

Technische Werkcommissie voor de Visserij

 • De H. Karel ACKX
 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • De H. Dirk DEGRENDELE
 • De H. Geert DE GROOTE
 • De H. Johan HENNAERT (plaatsvervanger)
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Sander MEYNS (plaatsvervanger)
 • De H. Emiel UTTERWULGHE (plaatsvervanger)
 • Mevr. Céline VAN DEN BOSCH (plaatsvervanger)
 • De H. Marc VIEREN (plaatsvervanger)
 • De H. Dany VLIETINCK (plaatsvervanger)
 • De H. Urbain WINTEIN

´t Zal Wel Gaan

 • De H. Sander MEYNS

VLAM (sectorgroep visserij)

 • De H. Sander MEYNS
 • De H. Emiel UTTERWULGHE

Werkgroep Veilingen

 • De H. Emiel BROUCKAERT
 • Mevr. Jessie BEERNAERT
 • De H. Eddie CATTOOR
 • De H. Lorenzo DESMIT
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Emiel UTTERWULGHE
 • De H. Marc VIEREN
 • De H. Dany VLIETINCK

Zeevissersfonds

 • De H. Emiel BROUCKAERT (Voorzitter)
 • Mevr. Marina LEPEIRE-NOLLET
 • De H. Urbain WINTEIN


webdesign