De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten

PERSBERICHT – 17 mei 2013

Selectiviteit en het vermijden van ongewenste bijvangsten blijven
prioritair voor de Vlaamse visserij


De Rederscentrale neemt akte van de uitkomst van de Europese
visserijraad van 15 mei


Op 1 juni wordt een belangrijke stap in de verduurzaming van de Vlaamse visserij afgerond.
Vanaf die datum zullen alle netten gebruikt door Belgische vaartuigen moeten voorzien zijn
van een grootmazig paneel aan de bovenkant, zodat soorten waarop niet gericht gevist wordt
gemakkelijker kunnen ontsnappen. Deze verplichting is er gekomen op vraag van de Vlaamse
visserij zelf, die mede daarmee wenst aan te tonen dat de ganse sector wel degelijk beseft dat
hun waardevolle economische activiteit op een verantwoorde manier dient te worden
uitgevoerd.

Ondertussen is ook weer een stap gezet in de richting van een nieuw Europees
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). De Rederscentrale vindt dat het mandaat dat de
visserijministers aan het Ierse voorzitterschap van de Raad hebben gegeven, het mogelijk
maakt om een realistische aanpak van de geplande aanlandingsverplichting te bekomen. We
vinden wel dat selectiviteit en dus het vermijden van ongewenste bijvangsten prioritair moet
blijven en dat een aanlandingsverplichting niet mag leiden tot het verhogen van de vissterfte,
wat met een rigidere aanpak van de discards zeker het geval zou zijn. Een realistische
benadering van de uitvoerbaarheid aan boord van de vaartuigen wat werklast, ruimte,
veiligheid en kwaliteit inhoudt, is de enige mogelijkheid om de visserij te laten voortbestaan
samen met een discard ban.

Verder zijn details overeengekomen voor verdere bespreking met het Europees Parlement,
over hoe en wanneer de zogenaamde Maximaal Duurzame Opbrengst status voor vissoorten
dient bereikt te worden. Daarover heeft de Rederscentrale altijd het principe van ‘waar
mogelijk’ verdedigd, op basis van toepasbaarheid op gemengde visserijen, zoals de Vlaamse.

Over het algemeen betreurt de Rederscentrale bij het bekijken van het ganse proces dat er heel weinig overblijft van de zogenaamde Bottom-Up Approach, waarbij er veel meer rekening zou worden gehouden met de kennis en ervaring van de vissers zelf. In het onderdeel over de Gemeenschappelijke Marktverordening (GMO) lijkt er in deze visserijraad ook weer meer afstand van dat principe te zijn genomen. Voor het GVB-gedeelte is het vooral op andere fora dat men blijft denken dat visserij kan worden gemanaged vanachter een bureau en moet er op de ministerraad worden gerekend om toch enige realiteitszin te bewaren.


webdesign