De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten

 

PERSBERICHT – 16 augustus 2013


Aangepaste visserijcampagnes voor de Vlaamse vissers vanaf midden augustus.

De zoektocht naar een dringende verbetering van de visprijzen op de veiling gaat verder.

In het tweede deel van augustus start voor een groot deel van de Belgische vissersvloot een campagne in de oostelijke Noordzee die vooral gericht is op pladijs, de Vis van Jaar 2013, maar ook zorgt voor aanvoer aan de Belgische kust van kwaliteitsvolle tongschar en kabeljauw. Deze ecologisch duurzame visserij, die uitgevoerd wordt met grotere netmazen, is een volgende poging om te richten op een betere prijsvorming op de Vlaamse veilingen.

De vaartuigen van het groot vlootsegment die niet aan deze campagne deelnemen, zetten de visserij verder in andere gebieden, met andere ecologisch duurzame technieken, vooral gericht op tong, maar ook roggen en zeeduivel zijn doelsoorten. De aanvoer van een verscheidenheid aan soorten op de Vlaamse veilingen wordt geapprecieerd, maar daartegenover staat dat er geen prijzen voor betaald worden die een werkbaar bedrijfsresultaat voor de rederijen opleveren.

Urbain Wintein, voorzitter van de Redercentrale, zegt: “De rederijen nemen zelf, en via de Rederscentrale, alle mogelijke initiatieven om de uitbatingskosten van de vissersvaartuigen zo laag mogelijk te houden en de aanvoer van onze producten zo veel mogelijk af te stemmen op de ingeschatte vraag. Reeds in 2012 lagen de gemiddelde visprijzen op de laagste niveaus van de laatste decennia en in de eerste helft van 2013 is de prijs van pladijs nog met 12% gedaald. De tongprijs en de gemiddelde prijs per kg van alle soorten daalde nog met 7%”. 

De visserijsector doet al het mogelijke om een Vlaamse verankering in stand te houden, maar om een blijvende leefbaarheid te bekomen, is het dringend dat voor de visproductie aan de rederijen een prijs betaald wordt die ten minste de kosten voor het vangen compenseert.webdesign