De Rederscentrale c.v. Home Organisatie Activiteiten Publicaties/Pers Contact/Ligging Links
Informatieblad
Persberichten

PERSBERICHT – 16 december 2015
 

De Rederscentrale komt terug van de visserijministerraad met gemengde gevoelens. 

De Vlaamse vissers mogen in 2016 over het algemeen meer vangen, maar zien ook belangrijke quota verminderen. 


Rond één uur dertig deze ochtend liep in Brussel de Europese ministerraad op zijn einde met een akkoord over de visserijmogelijkheden 2016 in de West-Europese zeeën. Voor de belangrijke doelsoort voor de Vlaamse visserij, tong, kon door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege, bevoegd voor visserij, geen algemeen positief resultaat bereikt worden.

“Alle quota in de Noordzee die voor ons van belang zijn, gaan erop vooruit, zegt Urbain Wintein, reder van het vaartuig Z.121 Deborah en voorzitter van de Rederscentrale. “We hebben ook kunnen vaststellen ter plaatse dat minister Schauvliege hard haar best heeft gedaan om realistische aanpassingen van onze westelijke tongquota te bekomen, maar haar collega’s hebben dat spijtig genoeg niet altijd gevolgd.

In de Noordzee mag 10% meer tong worden gevangen. Het pladijsbestand heeft een nieuwe recordhoogte bereikt en de vangstrechten gaan er met een tweetal procent op vooruit. Er mag 15% meer kabeljauw en 4,5% meer rog gevangen worden. Op de westelijke visgronden gaan de tongquota er tussen 9 en 14% op achteruit. Het ergste is het voor de Ierse Zee, waar het kleine quotum nog eens gehalveerd wordt. De vangstmogelijkheden van pladijs daarentegen verdubbelen.

“De positieve resultaten voor ons zijn duidelijk het gevolg van de goede staat van de visbestanden, die nu ook wetenschappelijk worden vastgesteld. De verdubbeling van de vangstrechten op pladijs in het Engels Kanaal bijvoorbeeld, is er gekomen nadat de wetenschap eindelijk een laatste ontbrekend stukje informatie heeft kunnen vinden. Voor de westelijke tongbestanden zijn er nog verschillen tussen de wetenschappelijke cijfers en hetgeen de Vlaamse vissers vaststellen op zee. De Rederscentrale heeft samen met Engelse en Franse collega’s voorstellen geformuleerd om de bestanden correct te beheren en de verschillen in vaststellingen weg te werken. De Europese Commissie heeft dit in zijn voorstellen voor de quota 2016 niet helemaal gevolgd en de ministerraad heeft dit ook niet helemaal rechtgezet. De Vlaamse vissers zullen er alles aan doen om hun duurzame visserij voort te zetten en ook in 2016 wordt verder gewerkt om de minder goede wetenschappelijke vaststellingen positief te laten evolueren”.             webdesign