Brexit


Waarborgen Belgische visserijactiviteiten betreffende Brexit

Sinds het resultaat van het Britse referendum gekend is, was er bij de visserijgemeenschappen rond de West-Europese zeeën het besef dat een Brexit ernstige gevolgen zou kunnen hebben, zowel economisch als sociaal. Al van voor het referendum heeft een meerderheid van Britse collega’s kenbaar gemaakt - onder ander via de Fishing For Leave campagne - dat ze de toegang tot de VK Exclusieve Economische Zone (EEZ) exclusief wensen te maken voor Britse vissers en dat ze de quota in de zeeën die zullen hertekend worden in Europese en VK zones, wensen te herverdelen. Op woensdag 29 maart 2017 heeft vervolgens de premier van het Verenigd Koninkrijk, Theresa May, artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingeroepen, waarmee het VK officieel meldt dat het de EU wenst de verlaten. Daarmee gingen de twee jaar durende Brexit-onderhandelingen van start.

Tijdens de zomer van 2017 heeft de Britse regering beslist om uit het Verdrag van Londen van 1964 te stappen. Dit verdrag geeft o.a. andere vissersvaartuigen van de EU het historische recht om binnen de 6 tot 12-mijlszone in Britse wateren te vissen. Om uit het verdrag te kunnen stappen moet eveneens een termijn van twee jaar vooropzeg gerespecteerd worden. Ten slotte heeft de Britse premier Theresa May, in september 2017 gepleit voor een overgangsperiode na maart 2019. De duur van die implementatieperiode zal afhangen van de snelheid van de onderhandelingen, maar het VK schat dat het na maart 2019 nog zo’n twee jaar zal duren vooraleer alle details van het Brexit-akkoord afgerond zullen zijn. Wat deze overgangsperiode voor de Europese en Britse visserij zal betekenen, is nog niet duidelijk. Het is dus van groot belang om alle ontwikkelingen omtrent de Brexit nauw op te volgen en snel te kunnen anticiperen, heeft de Rederscentrale samen met visserijvertegenwoordigers uit acht andere Europese lidstaten (Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Polen, Spanje en Zweden) beslist om zich te verenigen als EUFA (European Fisheries Alliance). De doelstelling van deze alliantie is om te verzekeren dat er bij de onderhandelingen en in het uiteindelijk akkoord rond het verlaten van de EU door het VK, rekening wordt gehouden met de socio-economische realiteiten voor vissers en visserijgemeenschappen in gans Europa. De boodschappen die de visserijvertegenwoordigers uit de negen landen wensen mee te geven, zijn de volgende:
  • De EU onderhandelaars moeten van visserij een onderhandelingsprioriteit maken en vermijden dat de sector gebruikt wordt als pasmunt.
  • De toegang tot de wateren van het VK voor de Europese visserijvloten moet behouden blijven en er moet een lange termijn akkoord over het beheer van de gezamenlijke bronnen (vis-stocks) overeengekomen worden.
  • De huidige sleutel voor de verdeling van TAC’s en quota heeft zijn waarde bewezen en moet dus behouden blijven.
  • Om stabiliteit te garanderen en onzekerheden te vermijden voor de ganse visserijsector, moet zo snel mogelijk worden overeengekomen om zo lang mogelijk de huidige regeling van de visserijactiviteiten te behouden en moet duidelijk afgesproken worden tot welk tijdstip er zeker geen veranderingen zullen komen.
  • Visserij mag niet geïsoleerd worden van de bredere politieke context en zeker niet van de handelsakkoorden die aan bod dienen te komen wanneer er onderhandeld wordt tussen de EU en het VK. Visserij- en lidstaat-specifieke akkoorden worden best vermeden.
Daarenboven wijst EUFA erop dat, als het VK de toegang zou ontzeggen aan niet Britse vissersvaartuigen, een alternatief zal moeten worden gevonden voor gemiddeld 30% van de vangsten en voor sommige leden gaat dit tot 60%. Voor de Belgische visserij was dit in 2015, 47% van de vangsten en 51% van de totale jaaromzet in euro. In gans Europa zou dit kunnen leiden tot een verlies van meer dan 6.000 voltijdse jobs in de visserijsector en aanverwante bedrijven.Voor meer info betreffende EUFA kunt u terecht op de officiële website van de European Fisheries Alliance (EUFA)
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03