Brexit


Toelichting Brexit en Quotamaatregelen 2021

Op woensdag 23 december 2020 vond virtueel een Rederscentrale-ledenvergadering plaats waar de Dienst Visserij een toelichting gaf inzake de aanvullende quotamaatregelen vanaf 1 januari 2021 en de Brexit.

De PowerPoint-presentatie kan hieronder geraadpleegd worden.

Voor nog meer informatie, verwijst de Rederscentrale graag naar onderstaande links.

Link Brexit-pagina Departement Landbouw en Visserij:

https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/brexit-impact-voor-landbouw-en-zeevisserij

Link Brexit-deal:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/tca-20-12-28.pdf

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03