COVID-19 en Belgische visserij


Reeds een jaar houdt het COVID-19-virus de wereld in haar greep. Ook België ontsnapt niet aan de verstrekkende gevolgen van deze pandemie. Sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis houdt de Rederscentrale haar leden op de hoogte van de voornaamste ontwikkelingen voor de visserijsector.

Zie hieronder meer informatie en een overzicht van mogelijke antwoorden op uw vragen. Voor verdere vragen kan de Rederscentrale gecontacteerd worden via het algemene nummer 059/32 35 03 en via  info@rederscentrale.be

Coronaprotocol aan boord van vissersvaartuigen

De bemanning van een vissersvaartuig wordt als een “contactbubbel” gezien. Ze werken, eten en slapen namelijk samen op een heel beperkte ruimte.

De schipper volgt de gezondheidstoestand van de opvarenden op. Is er iemand van de bemanning besmet met het coronavirus of vertoont hij verschijnselen ervan, neem dan contact op met een arts of met de radiogeneeskundige dienst en vraag om raad en advies. Verwittig ook het MRCC. Zij zullen je helpen en bijstaan met advies. Neem contact op met Luk Louwagie op het nummer +32 477 68 25 00 om in contact te komen met de arbeidsarts.

Na aankomst in de haven is de schipper er verantwoordelijk voor dat niemand het schip verlaat en niemand aan boord van het schip komt. Iedereen aan boord is wettelijk verplicht de orders van de schipper op te volgen en niemand mag volgens de wet zonder toestemming van de schipper het schip verlaten. Vervolgens volgt de schipper alle instructies van de arts op!

Voor meer informatie kan de Veiligheidinstructiekaart nummer A 40 via de PREVIS-app hieronder geraadpleegd worden.

Buitenlandse havens en bemanningstransport

Elk bemanningslid dat in België vertrekt moet voorafgaandelijk aan het afreizen beschikken over: 


Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Visserij Coöperatie (VVC Equipment) een rondschrijven gestuurd met enkele aandachtspunten inzake bemanningstransporten. Hieronder een overzicht van de vereisten en enkele specifieke voorwaarden bij bepaalde havens.

Algemeen dient de reder voor alle ritten de bestelbon bemanningstransport in te vullen en eveneens papieren met de bemanning mee te geven waarin verklaard wordt dat de bemanning in dienst is bij de desbetreffende rederij.

La Pallice

Verantwoordelijken van La Rochelle vragen aan VVC Equipment om 24 uur voor aankomst in de haven La Pallice te melden welke personen (chauffeur en bemanning) de haven zullen betreden. Bij aankomst in het weekend dient dit ten laatste donderdagavond gemeld te worden.

Verenigd Koninkrijk

Bij ritten naar het Verenigd Koninkrijk dient VVC Equipment 48 uur voor aankomst alle personen te registreren. Ritten kunnen daardoor niet meer gewijzigd worden. Bij meerdere voertuigen is het verboden zelf het voertuig te kiezen waarmee de bemanning wilt meerijden, de registraties zijn namelijk voertuig gebonden.

Ierland

Vliegtickets evenals de heen-en terugreis naar de luchthaven wordt door VCC geboekt. Het Public Health Passenger Locator Form wordt meegegeven en dient door de bemanning zelf ingevuld en afgegeven te worden bij het inchecken in de luchthaven. 

Algemene aandachtspunten

De VVC vraagt om de kantooruren steeds te respecteren bij het aanvragen van een bemanningstransport. Bij noodgevallen is het mogelijk om op zaterdag tussen 9 en 10 uur transporten aan te vragen. Bij het aanvragen van bemanningstransport dient op de bestelbon de volgende gegevens vermeld te worden: contactgegevens, vaartuig, datum, uur vertrek of aankomst, opstapplaatsen en wie waar opstapt en ten slotte de bestemming.


COVID-19 en marktsituatie

De situatie rond COVID-19 zal ongetwijfeld ook de komende maanden nog een impact hebben op de besommingen. Uiteraard hangt veel af van de beperkingen die opgelegd worden in horecazaken, want die staan voor een substantieel aandeel wat betreft aankoop van verse zeevis op de Vlaamse visveilingen. De coronaproblematiek wordt indien nodig door de medewerkers van de Rederscentrale op de volgende manier opgevolgd:

  • Opvolging van de evoluties op de verschillende beleidsniveaus. Hier gaat voornamelijk aandacht uit naar mogelijke steunmaatregelen, inclusief een nieuwe stilligregeling en sociale maatregelen voor vissers. Daarnaast wordt op zeer geregelde basis overleg gepleegd met overheidsinstanties inzake wettelijke bepalingen en continuïteit van de bedrijfsvoering.
  • Via EAPO wordt de situatie van andere Europese lidstaten opgevolgd en worden adviezen uitgewisseld.
  • Dagelijkse opvolging van de diverse aanlandingen en marktsituaties op zowel binnenlandse als buitenlandse veilingen.
  • Contacten met handelaren om de situatie vanuit dit perspectief op te volgen en intern te rapporteren. Uit die overlegmomenten met de handel komen een aantal interessante aanbevelingen naar de producenten naar voor, die belangrijke input kunnen vormen naar de acties van Rederscentrale toe. Ook kan Rederscentrale verzoeken van diverse handelaren ondersteunen die eventueel kunnen leiden naar een betere afzetmarkt naar de consument toe.
  • Daarnaast is er het luik promotie en marketing, waar Rederscentrale in nauw overleg staat met VLAM betreffende acties om de consument te overtuigen om te kiezen om Vis van bij Ons te kopen. Via contacten met het Directoraat Generaal Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie wordt ook mee nagedacht over een door hen gestuurde en gefinancierde promotie van EU-producten.
  • Op regelmatige tijdstippen voorziet Rederscentrale informatieverstrekking aan de leden over de recentste ontwikkelingen van het coronavirus. Dit gebeurt onder andere via e-mail en via deze rubriek.


Berichtgeving FOD Mobiliteit en Vervoer:

De Rederscentrale ontving berichtgevingen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met volgende inhoud.

Visserijloket:

Het loket van de dienst zeevisserij (Natiënkaai 5, 8400 Oostende) is open op afspraak omdat we de COVID-19 maatregelen wensen te respecteren.

Het is dus niet meer mogelijk om langs te komen zonder afspraak en alleen na afspraak zal u verder geholpen worden.

 U kan een afspraak m.b.t. certificatie van bemanning op Belgische visservaartuigen maken:

Voor het betreden van het gebouw vragen we je volgende maatregelen te nemen:

  • Social distancing: hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen waar mogelijk.
  • Binnen het gebouw is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Om naar boven te gaan, neem je de lift. Om naar beneden te gaan, neem je de trap.

Inspecties:

De Scheepvaartcontrole erkent het belang van de economische continuïteit van de zeevisserijvaart en zet zich dus ook sterk in om de rederijen die vissersvaartuigen onder Belgische vlag en met scheepsbemanning exploiteren, maximale bijstand en ondersteuning te garanderen, binnen haar wettelijke bevoegdheden, om de wettelijke conformiteit van vissersvaartuigen en bemanningen tijdens de COVID-19-crisis te verzekeren. Inspecties van de vaartuigen worden vanuit dit oogpunt verder uitgevoerd. Bij bevestiging van de afspraak voor inspectie worden de maatregelen die in het kader van COVID-19 na te leven zijn meegedeeld.

Operationele maatregelen voor certificatie van de zeevisserijvaart in het kader van Covid-19 (Coronavirus)

De afspraken rond de contactopname met de Scheepvaartcontrole in het kader van de zeevisserij kan u terugvinden via deze link:  https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij

Vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart 

Afspraken met betrekking tot vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart kan u vinden via deze link: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij/vaarbevoegdheidsbewijs

 

Bereikbaarheid Zeevissersfonds/PREVIS

Het Zeevissersfonds blijft bereikbaar:

Via telefoon op het nummer 059/50 95 55 op maandag t.e.m. donderdag van 08u30-12u15 en van 13u00 tot 17u00 en op vrijdag van 08u30 t.e.m. 12u30.

Via e-mail: info@zeevissersfonds.be 

Via Whatsapp op het nummer 0471/41 13 28

Previs is bereikbaar op het nummer 0477/68 25 00 en via e-mail op luk.louwagie@zeevissersfonds.be 

 Voor het ophalen van beschermkledij gelieve telefonisch contact op te nemen met het Zeevissersfonds.

 

Stand van zaken m.b.t. de opleidingscentra en de geplande opleidingen

VDAB

Het VDAB opleidingscentrum is vanaf maandag 9 november 2020 opnieuw gestart met de veiligheidsopleidingen, met uitzondering van de trainingen die gegeven worden in het zwembad. Er worden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.

RelyOn Nutec

Bij RelyOn Nutec gaan de veiligheidstrainingen verder door zoals gepland. Er worden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.

Opleiding PSZ module 1

Alle opleidingen vinden digitaal plaats totdat ze terug live kunnen gegeven worden.

 Voor meer informatie en/of voor inschrijvingen, contacteer het Zeevissersfonds.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03