COVID-19 en Belgische visserij


Reeds enkele maanden houdt het COVID-19-virus de wereld in haar greep. Ook België ontsnapt niet aan de verstrekkende gevolgen van deze pandemie. Sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis houdt de Rederscentrale haar leden op de hoogte van de voornaamste ontwikkelingen voor de visserijsector.

Zie hieronder meer informatie en een overzicht van mogelijke antwoorden op uw vragen. Voor verdere vragen kan de Rederscentrale gecontacteerd worden via het algemene nummer 059/32 35 03 en via info@rederscentrale.be

Beschermings-richtlijnen COVID-19

Er wordt op gewezen om ook op de vaartuigen de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te volgen, erop voorzien te zijn en ervoor te zorgen dat ze aan boord kunnen nageleefd worden: was regelmatig de handen, gebruik telkens een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak, hoest en of nies in de binnenkant van je elleboog en blijf thuis wanneer je ziek bent. Voor meer informatie kan de website geraadpleegd worden:

www.info-coronavirus.be

Buitenlandse havens en bemanningstransport

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Visserij Coöperatie (VVC Equipment) een rondschrijven gestuurd met enkele aandachtspunten inzake bemanningstransporten. Hieronder een overzicht van de vereisten en enkele specifieke voorwaarden bij bepaalde havens.

Algemeen dient de reder voor alle ritten de bestelbon bemanningstransport in te vullen en eveneens papieren met de bemanning mee te geven waarin verklaard wordt dat de bemanning in dienst is bij de desbetreffende rederij.

La Pallice

Verantwoordelijken van La Rochelle vragen aan VVC Equipment om 24 uur voor aankomst in de haven La Pallice te melden welke personen (chauffeur en bemanning) de haven zullen betreden. Bij aankomst in het weekend dient dit ten laatste donderdagavond gemeld te worden.

Verenigd Koninkrijk

Bij ritten naar het Verenigd Koninkrijk dient VVC Equipment 48 uur voor aankomst alle personen te registreren. Ritten kunnen daardoor niet meer gewijzigd worden. Bi meerdere voertuigen is het verboden zelf het voertuig te kiezen waarmee de bemanning wilt meerijden, de registraties zijn namelijk voertuig gebonden.

Ierland

Vliegtickets evenals de heen-en terugreis naar de luchthaven wordt door VCC geboekt. Het Public Health Passenger Locator Form wordt meegegeven en dient door de bemanning zelf ingevuld en afgegeven te worden bij het inchecken in de luchthaven. 

Algemene aandachtspunten

De VVC vraagt om de kantooruren steeds te respecteren bij het aanvragen van een bemanningstransport. Bij noodgevallen is het mogelijk om op zaterdag tussen 9 en 10 uur transporten aan te vragen. Bij het aanvragen van bemanningstransport dient op de bestelbon de volgende gegevens vermeld te worden: contactgegevens, vaartuig, datum, uur vertrek of aankomst, opstapplaatsen en wie waar opstapt en ten slotte de bestemming.

COVID-19 en marktsituatie

De strenge corona-maatregelen kenden uiteraard een impact op de visserijsector en met name op de visprijzen. Heel wat visverwerkers zijn afhankelijk van horeca en de bestellingen werden tijdens de 'lockdown' één voor één geannuleerd. Midden april werd aan de alarmbel getrokken dat de weekbesommingen ontoereikend werden, waardoor er niet meer rendabel gevist kon worden. Op korte tijdspanne hebben de Rederscentrale en het Departement Landbouw en Visserij een regeling uitgewerkt om steunmaatregelen te voorzien door middel van een stilligvergoeding (zie hieronder). Deze maatregel werd massaal opgenomen waardoor er op korte termijn meer evenwicht kwam tussen vraag en aanbod.

De heropening van de horecazaken begin juni bracht enig soelaas en de prijzen herstelden zich tot een normaal niveau wegens een beperktere aanvoer. In de maand juli werd de aanvoer stilaan wat opgedreven, waardoor er nog steeds waakzaamheid geboden is. Warm weer, verlofperiode en de beperkte export zijn allemaal elementen die de prijsfluctuaties momenteel zeer sterk beïnvloeden. In deze moeilijke periode zien we dat E-kwaliteit primeert en dit vertaalt zich eveneens in prijs.

De situatie rond COVID-19 zal ongetwijfeld ook de komende maanden nog een impact hebben op de besommingen in de veiling. Binnen de Rederscentrale zal dit dan ook verder nauwlettend worden opgevolgd.

Stilligvergoeding

De Vlaamse regering stemde in met de uitwerking van een regeling om rederijen een tijdelijke stilligvergoeding toe te kennen aangezien dit het enige, voor de Vlaamse visserijsector werkbare, Europese steunmechanisme is dat voorhanden is. Met als doelstelling het afstemmen van de aanvoer op de marktverwachtingen, werd in het kader van de stilligregeling aan de Rederscentrale de opdracht gegeven om een rotatieschema op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan Vlaams minister Hilde Crevits. De rederijen konden aan het secretariaat doorgeven voor welke periodes van zeven aaneensluitende dagen (maximaal drie periodes) ze de intentie hebben om hun vaartuig stil te leggen en een stilligvergoeding aan te vragen in de periode van 1 mei tot 31 augustus. 

Na de ministeriële goedkeuring van het rotatieschema kreeg iedere rederij van het secretariaat van de Rederscentrale een bevestiging via e-mail. Eenmaal alle goedgekeurde stilligperiodes zijn doorlopen, kan de vergoeding voor het betreffende vaartuig aangevraagd worden via een formulier op de website van de Dienst Visserij (https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/visserij-stilligvergoeding). Dit formulier dient uiterlijk tegen 30 september 2020 digitaal of per post bezorgd te worden aan de bevoegde instanties.

Berichtgeving FOD Mobiliteit en Vervoer:

De Rederscentrale ontving berichtgevingen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met volgende inhoud.

Visserijloket:

Het loket van de dienst zeevisserij (Natiënkaai 5, 8400 Oostende) is open op afspraak omdat we de COVID-19 maatregelen wensen te respecteren.

Het is dus niet meer mogelijk om langs te komen zonder afspraak en alleen na afspraak zal u verder geholpen worden.

 U kan een afspraak m.b.t. certificatie van bemanning op Belgische visservaartuigen maken:

Voor het betreden van het gebouw vragen we je volgende maatregelen te nemen:

 • Social distancing: hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen waar mogelijk.
 • Binnen het gebouw is het dragen van een mondmasker verplicht.
 • Om naar boven te gaan, neem je de lift. Om naar beneden te gaan, neem je de trap.

  Inspecties:

  De Scheepvaartcontrole erkent het belang van de economische continuïteit van de zeevisserijvaart en zet zich dus ook sterk in om de rederijen die vissersvaartuigen onder Belgische vlag en met scheepsbemanning exploiteren, maximale bijstand en ondersteuning te garanderen, binnen haar wettelijke bevoegdheden, om de wettelijke conformiteit van vissersvaartuigen en bemanningen tijdens de COVID-19-crisis te verzekeren. Inspecties van de vaartuigen worden vanuit dit oogpunt verder uitgevoerd. Bij bevestiging van de afspraak voor inspectie worden de maatregelen die in het kader van COVID-19 na te leven zijn meegedeeld.

  Operationele maatregelen voor certificatie van de zeevisserijvaart in het kader van Covid-19 (Coronavirus)

  De afspraken rond de contactopname met de Scheepvaartcontrole in het kader van de zeevisserij kan u terugvinden via deze link:  https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij

  Vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart 

  Afspraken met betrekking tot vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart kan u vinden via deze link: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij/vaarbevoegdheidsbewijs


  Bereikbaarheid Zeevissersfonds/PREVIS

  Het Zeevissersfonds blijft bereikbaar:

  Via telefoon op het nummer 059/50 95 55 op maandag t.e.m. donderdag van 08u30-12u15 en van 13u00 tot 17u00 en op vrijdag van 08u30 t.e.m. 12u30.

  Via e-mail:info@zeevissersfonds.be 

  Via Whatsapp op het nummer 0471/41 13 28

  Previs is bereikbaar op het nummer 0477/68 25 00 en via e-mail op luk.louwagie@zeevissersfonds.be 

   Voor het ophalen van beschermkledij gelieve telefonisch contact op te nemen met het Zeevissersfonds.

   

  Stand van zaken m.b.t. de opleidingscentra en de geplande opleidingen

  VDAB

  Het VDAB opleidingscentrum is vanaf maandag 24 augustus 2020 opnieuw gestart met de veiligheidstrainingen. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

  De Basic Safety Trainingen én de opleiding roerganger die voor het Zeevissersfonds dit najaar zijn gepland, zullen onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan.


  RelyOn Nutec

  RelyOn Nutec is vanaf maandag 4 mei 2020 opnieuw gestart met de veiligheidstrainingen. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen.

  De Basic Safety Trainingen die voor het Zeevissersfonds dit najaar zijn gepland, zullen onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan.


  Opleiding PSZ Module 1

  Deze opleiding zullen onder de huidige omstandigheden kunnen doorgaan op de volgende data:

  -          Maandag 28 september 2020

  -          Maandag 19 oktober 2020

  -          Donderdag 5 november 2020

  -          Vrijdag 18 december 2020

  Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het aantal deelnemers wordt beperkt.

   Voor meer informatie en/of voor inschrijvingen, contacteer het Zeevissersfonds.


   


   


   


  Rederscentrale
  Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
  Adresgegevens

  Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
  8400 Oostende

  +32 (0) 59/ 32 35 03