Marktstabiliteit na aanlandplicht


Afzetmaatregelen om een stabiele marktaanvoer van Belgische visserijproducten te bewerkstelligen na de invoering van de aanlandplicht

Een stabiele marktaanvoer van visserijproducten garanderen na de implementatie van de aanlandplicht wordt een grote uitdaging voor de Belgische visserijsector. Om deze uitdaging aan te gaan, heeft Europa een aantal derogatiemaatregelen voorzien in het GVB. Dit project, een samenwerking tussen de Rederscentrale en ILVO beoogt de volgende doelstellingen:

  • De reders, de sector en het beleid ondersteunen door inzichten te verwerven in hoe de derogaties kunnen bijdragen tot het voldoen aan de aanlandplicht in de Belgische visserij.
  • Het onderbouwen van aanvragen voor Europese derogaties door middel van scenario analyses en bijkomende dataverzameling in het kader van overleving van platvis- en andere soorten.
  • De verschillende stakeholders helpen bij het nemen van beslissingen en deze op elkaar afstemmen, om ook na de aanlandplicht een leefbare visserijsector te behouden en een stabiele marktaanvoer te verzekeren.

Het overleving scenario voor schol vormt binnen dit project een prioriteit aangezien dit als het meest noodzakelijk aanzien wordt voor de Belgische visserij om aan de aanlandplicht te kunnen voldoen. Om dit scenario verder te onderbouwen zijn extra gegevens verzameld . In het najaar van 2017 zijn drie zeereizen met vaartuigen van het groot vlootsegment gerealiseerd om zo extra gegevens te verzamelen in het kader van de overleving van schol en andere platvissoorten. De zeereizen vonden plaats in het oostelijk deel van het Engels Kanaal (VIId) en het Bristolkanaal (VIIfg). Hiervoor gingen twee ILVO medewerkers, opgeleid om de RAMP methode toe te passen, mee met commerciële vaartuigen. RAMP is een methode waarbij, kort uitgelegd, reflexen van gevangen vissen getest worden om de vitaliteit en uiteindelijk overlevingskansen bij teruggooi te bepalen. Resultaten zijn momenteel nog niet voorhanden.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03