• by:
  • december 19, 2018
  • Category: Persbericht

Europese ministerraad focust op het oplossen van knelpunten voor de visserijmogelijkheden 2019


De Rederscentrale stelt vast dat theoretische doelstellingen voorrang krijgen op de vaststellingen van vissers op zee.

Europese ministerraad focust op het oplossen van knelpunten voor de visserijmogelijkheden 2019.

De Rederscentrale stelt vast dat theoretische doelstellingen voorrang krijgen op de vaststellingen van vissers op zee.


Rond drie uur deze ochtend werd in Brussel tussen de Europese ministers bevoegd voor visserij een akkoord bereikt over de visserijmogelijkheden en de vangstquota 2019 in de West-Europese zeeën. De Rederscentrale stelt vast dat er dit jaar heel wat aandacht is besteed aan het oplossen van knelpunten als gevolg van het veralgemenen van de aanlandplicht op 1 januari 2019.

De Europese ministers kwamen tot een besluit op basis van wetenschappelijke adviezen en voorstellen van de Europese Commissie. Bij het nazien van die voorstellen hebben Vlaams minister Joke Schauvliege, die in België bevoegd is voor visserij, en haar team net als de Rederscentrale vastgesteld dat er heel wat zaken moesten bekeken worden om in 2019 vroegtijdige sluitingen van gemengde visserijen te vermijden. Met de uitkomst van de visserijraad lijkt dit doel te zijn bereikt. Het blijft wel afwachten of met de overeengekomen maatregelen ook in de realiteit alle problemen die de aanlandplicht met zich meebrengt, zullen kunnen voorkomen worden.

De minister ondersteunde ook de vaststellingen dat een aantal elementen ontbraken in de voorstellen voor belangrijke Belgische quota. De Europese instanties bleken echter na de aanpak van de knelpunten de tijd niet meer te hebben om rekening te houden met die vaststellingen. De Rederscentrale dacht vooral voor tong in de Keltische Zee te kunnen aantonen dat het voor een duurzaam beheer niet nodig is om het quotum te verminderen. Er is wel begrip voor de lagere tongquota in de Noordzee en het oostelijk Engels Kanaal en tevredenheid dat de duurzame activiteiten hebben geleid tot stijgingen in het westelijk Engels Kanaal, de Ierse Zee en de Golf van Biskaje. Het resultaat is dat het totale Belgisch tongquotum daalt met 3%.

Het totale Belgische quotum voor pladijs gaat met 4% achteruit. Voor de twee belangrijkste soorten voor de Belgische visserij zullen deze kleine dalingen weinig impact hebben op de activiteiten van de Belgische vissers. Van andere belangrijke soorten – tarbot, griet, rog, zeeduivel en tongschar – mag er meer gevangen worden. Kabeljauw blijft het op de visgronden van de Belgen moeilijk hebben.

“De uitkomsten van de december 2018 visserijraad stellen ons in staat om verder te gaan met onze activiteiten gericht op een duurzame Belgische visserij”, zegt Geert De Groote, reder van het vissersvaartuig Z.98 Op Hoop Van Zegen en voorzitter van de Rederscentrale. “Ik heb bij het volgen van de onderhandelingen dit jaar wel opnieuw vastgesteld dat het met de complexiteit van de visserijregelgeving moeilijker en moeilijker wordt om rekening te houden met de realiteit van de visser op zee.


= Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03