Sumaris


Duurzaam beheer van roggen

Sinds het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid moeten de beroepsvissers voortaan roggen met afmetingen die niet voldoen aan de voorwaarden voor verkoop, aan land brengen, doch zonder deze te verkopen. 

Om op deze problematiek in te spelen heeft FROM Nord in juli 2017 een Europees project gelanceerd, met financiering van INTERREG 2 Seas: SUMARiS - Sustainable Management of Rays & Skates.

De projectpartners, waaronder Rederscentrale, hopen de biologische en geografische kennis van de verschillende soorten roggen te vergroten en zo te komen tot een duurzamer beheer van de roggen, waarbij de werkelijke situatie van de in het gebied aanwezig voorraden kan worden weergegeven.

Gedurende drie jaar werken de projectpartners samen om nieuwe technieken voor het terugzetten uit te testen, met als doel het overlevingspercentage van de roggen te verbeteren. Deze studies zullen tevens de kennis over de biologie en de toestand van het roggen bestand in het Kanaal & de Noordzee vervolledigen.

Het project wordt uitgevoerd in partnerschap tussen de verschillende lidstaten (Nederland, België, het VK en Frankrijk) met producentenorganisaties, wetenschappelijke instellingen en geassocieerde partners.

Het einddoel is de ontwikkeling van een duurzaam en grensoverschrijdend beheer voor de roggenbestanden.

Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van SUMARiS.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03