VSAT Back-Up


Naar aanleiding van de meldingen van reders dat de VSAT soms uitvalt – meestal in geval van extreme weersomstandigheden op zee, maar ook door technische problemen die een slechte verbinding veroorzaken – heeft Rederscentrale een projectvoorstel ingediend voor de aanschaffing van een dergelijke VSAT Back-up. Deze werkt volgens een gelijkaardig systeem als de reguliere VSAT via een satelliet-antenne, maar volledig onafhankelijk ervan. Het grote verschil is dat de VSAT back-up veel beperketer is in gebruik en enkel gebruikt kan worden door de schipper zelf om data te versturen voor het elektronisch logboek of voor noodsignalen in geval van problemen.

Betreffende het klein vlootsegment werd de projectomschrijving uitgebreid waardoor ook andere installaties rond satellietcommunicatie of steun voor een antenne met versterker die via het gsm-netwerk gaat, tot de mogelijkheden behoren. 

Reders die reeds een VSAT back-up systeem aan boord geïnstalleerd hebben of van plan zijn deze investering te doen, dienen dit te bevestigen aan de Rederscentrale, vergezeld van een kopie van de factuur en het betalingsbewijs.

Voor verdere vragen kunnen reders terecht bij het projectenteam van de Rederscentrale, Jasmine Vlietinck (jasmine.vlietinck@rederscentrale.be) of Sander Meyns (sander.meyns@rederscentrale.be).

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03