Aanlanding Britse havens


Sinds 1 januari 2021 was het niet langer mogelijk om vangsten van Belgische vaartuigen voor doorvoer naar de Belgische verkooppunten in Britse havens aan te landen. Via het project ‘testreizen Britse havens’ werkten diverse partners aan de heropstart hiervan. Vanaf woensdag 16 november 2022 kunnen commerciële aanlandingen opnieuw in Milford plaatsvinden, mits voldaan wordt aan de voorwaarden en procedures zoals beschreven in het draaiboek te raadplegen onderaan deze pagina.

We raden alle rederijen aan om dit draaiboek uitvoerig door te nemen en steeds alle stappen nauwgezet op te volgen zodat jullie vis op een efficiënte wijze de Vlaamse Visveiling kan bereiken. Rederscentrale staat steeds ter beschikking om vragen over de administratie voor aanlanding in Milford te beantwoorden. De Vlaamse Visveiling coördineert de volgende fase, waaronder het transport van de vis.

In geval van nieuwe ontwikkelingen zal Rederscentrale ten gepaste tijde een aangepaste versie van dit draaiboek aan alle rederijen bezorgen.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03