Overzicht Quotamaatregelen


Onderstaand een overzicht van de quotamaatregelen 2021 op basis van een voorlopige toekenning van vangstmogelijkheden aan België voor de eerste drie maanden van het jaar. Dit is een samenvatting opgemaakt door de Rederscentrale voor vrijblijvend gebruik door de leden.

Opmerkingen, voorstellen en vragen ter verduidelijking zijn altijd welkom op het secretariaat.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03