Overzicht Quotamaatregelen


Onderstaand een overzicht van de quotamaatregelen zoals opgelegd door de overheid, samengevat door de Rederscentrale voor vrijblijvend gebruik door de leden. Graag wijzen we u er nogmaals op dat de berichtgeving van het Departement Landbouw en Visserij de enige officiële referentie is wat betreft de nationale regelgeving inzake visserij.

Opmerkingen, voorstellen en vragen ter verduidelijking zijn altijd welkom op het secretariaat.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03