Organisatie


Rederscentrale

De Rederscentrale is enerzijds een erkende productenorganisatie (CVBA) en anderzijds een erkende beroepsvereniging (vzw) die op beide fronten de belangen behartigt van de reders ter zeevisserij. Daarbij fungeert de Rederscentrale als schakel tussen de sector en de verschillende overheden. De productenorganisatie focust op de productie- en marketingplanning voor de visserijactiviteiten van haar leden. Als beroepsvereniging vervult de Rederscentrale de rol van enige werkgeversvertegenwoordiger binnen het zeevisserij-gebonden sociaal overleg.

De leden zijn alle rederijen die een professioneel vissersvaartuig onder Belgische vlag uitbaten. Deze vaartuigen hebben als thuishaven Blankenberge, Nieuwpoort, Oostende of Zeebrugge. Ze vissen enerzijds in de Noordzee en de Golf van Biskaje, maar ook in het Bristolkanaal, de Ierse Zee en het Engels kanaal. Daarnaast zijn ze actief langs de kusten van Denemarken, Nederland en België. Informatievoorziening, lobbyen, projectcoördinatie en administratieve ondersteuning maken deel uit van het werkdomein van de Rederscentrale. Er wordt mee gedacht en mee onderhandeld over Europees, Belgisch federaal en Vlaams regionaal beleid voor zaken die een impact hebben op de visserij.
Bestuur
 
De Rederscentrale wordt geleid door een Raad van Bestuur die op vandaag 15 bestuurders telt, bestaande uit zowel reders uit het groot vlootsegment als reders uit het klein vlootsegment. De Raad van Bestuur bestaat uit actieve reders, die lid zijn van de organisatie.
 
 
Secretariaat
 
Als het bestuur het beleid heeft vastgelegd, worden de dossiers opgevolgd en uitgevoerd door het secretariaat. Daarnaast houdt het secretariaat zich ook bezig met crisismanagement. Het secretariaat informeert de leden van de Rederscentrale en andere belanghebbenden over haar activiteiten en projecten via een maandelijks infoblad, waar men zich op kan abonneren. 
 
Het secretariaat bevindt zich aan de Hendrik Baelskaai, 20 te Oostende. 
Duurzaamheidsbeleid 

De Belgische visserij is een moderne business geworden die zich aanpast aan de maatschappelijk vraag naar duurzaamheid. De Rederscentrale draagt dan ook de drie pijlers van duurzaamheid hoog in het vaandel.

Met de uitvoering van het eerste Convenant werden krijtlijnen uitgetekend voor de transitie naar een duurzame visserij. Dit resulteerde in het rapport Vistraject dat een duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector omschrijft. Via het tweede maatschappelijk Convenant werkt de Rederscentrale samen met de partners aan de uitwerking van het Vistraject.

Zo evolueert de Belgische visserij vanuit verantwoord ondernemerschap op een duurzame manier en wordt de consument bediend met verse vis die hoog scoort op het vlak van kwaliteit en die aangevoerd wordt met respect voor biologische evenwichten in zee.

Diversiteit- en genderneutraliteit 

De Rederscentrale werkt aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en moedigt genderneutrale aanstelling binnen de organisatie.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03