PMP


Productie- en Marketingplan 2023

De Rederscentrale kreeg van de Europese Commissie de opdracht om een Productie- en Marketingplan (PMP) uit te werken om tegemoet te komen aan de Verordening (EG) 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten.

Dit document draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de GMO. Dit PMP vormt een verplicht instrument, dat ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de nationale autoriteiten. In het geval van de Rederscentrale is dit de Dienst Zeevisserij. Het PMP wordt opgemaakt aan de hand van een document dat ter beschikking gesteld werd door de Europese Commissie. Dit document bevat richtlijnen met betrekking tot de structuur en het formaat van het Productie- en Marketingplan. Daarnaast bevat dit document een aantal aanbevelingen over hoe producentenorganisaties hun beoogde strategie kunnen implementeren om tegemoet te komen aan de productie- en marketingeisen.
 
Productie- en Marketingplan 2024

In november 2023 heeft Rederscentrale het Productie- en Marketingplan voor het jaar 2024 ingediend bij de Dienst Zeevisserij voor goedkeuring.

Onderstaande documenten kunt u digitaal raadplegen.
Onderstaande documenten kunt u digitaal raadplegen.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03