PO-maatregelen


Op deze pagina bieden we gedetailleerde informatie over de PO-maatregelen voor de leden van de Rederscentrale. Met het oog op het creëren van een evenwichtige markt, heeft de PO de bevoegdheid om aanvullende beperkingen en maatregelen op te leggen. Het niet naleven van deze maatregelen kan resulteren in financiële sancties.

In het kader van de optimalisering van de rogquota voor 2024, zal de PO opnieuw een heffing toepassen op de aanlanding van rog sortering 4 (roggen van 0,3 tot 1 kg). Concreet betekent dit dat de leden van de Rederscentrale, alle vissersvaartuigen onder Belgische vlag, die rog sortering 4 aanlanden, een heffing van 4 euro per kilogram opgelegd krijgen.

In 2024 mogen alleen stekelrog, blonde rog, golfrog en gevlekte rog worden aangeland. Gezien het verwachte golfrogquotum voor 2024 zal Rederscentrale overwegen ook toe te laten dat golfrog uit de 7de van meer dan 1kg mag aangevoerd en verkocht mag worden zonder heffing van 4 euro per kg.

Bovendien zal worden voorgesteld aan de Raad van Bestuur van de Rederscentrale om de maatregel voor schelvis uit de vangstgebieden 7a en 7b-k van minder dan 370 gram of kleiner dan 35 cm te verlengen voor 2024.

Vanaf 1 oktober 2023 geldt een nieuwe PO-maatregel waarbij de verkoop van wijting (4 - 250 gr) uit de vangstgebieden 7a en 7b-k onderworpen wordt aan een heffing van 2 euro per kg. De PO zal haar leden adviseren om deze maatregel in 2024 voort te zetten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de statuten van de PO als sanctie bepalen dat een lid kan worden uitgesloten als het niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten, het huishoudelijk reglement en/of de beslissingen van de Raad van Bestuur of de algemene vergadering van de PO Rederscentrale. Deze sanctie kan ook worden toegepast als het lid de vastgestelde bijdragen niet betaalt, handelingen verricht die in strijd zijn met de belangen van de PO, of gedurende de laatste twee kalenderjaren geen vissersvaartuig heeft uitgebaat.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03