Convenant


Visserij verduurzaamt

Nieuwpoort - Op dinsdag 23 juni 2015 werd in Nieuwpoort het Maatschappelijk Convenant in uitvoering van de doelstellingen van het project Vistraject voorgesteld en ondertekend. Met dit tweede Convenant rond duurzame Vlaamse visserij willen de Rederscentrale, de Vlaamse overheid, het ILVO, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt verder gaan op de inslagen weg.
Het nieuw maatschappelijk Convenant 2015 - 2020 gaat uit van de ambities binnen een hernieuwde aanpak zowel naar inhoud als naar organisatie en met uitbreiding van partners. Zo kan de Belgische visserij vanuit verantwoord ondernemerschap verder duurzaam evolueren en de consument bedienen met verse vis die hoog scoort op het vlak van kwaliteit met respect voor biologische evenwichten in zee.

De verwelkoming van de aanwezigen werd verzorgd door Roland Crabbe, Burgemeester van de Stad Nieuwpoort. Daarna was het woord aan Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Visserij. Zij benadrukte haar steun aan de Vlaamse visserij in het verdere streven naar duurzaamheid en riep op tot een multidisciplinaire aanpak door alle betrokkenen en belanghebbenden. Hoe meer partners, hoe groter het sectoraal en maatschappelijk draagvlak van het duurzaamheidstraject.
Bij het ondertekenen kregen alle partners de kans om hun drijfveren toe te lichten. “Voor de visserijsector blijft de stimulans dat er erkenning komt voor de vele inspanningen en zelfs offers die de Vlaamse visserij geleverd heeft om binnen een duurzaamheidsprofiel te vallen”, aldus Urbain Wintein, voorzitter van de Rederscentrale.

De organisatie van het Convenant bestaat uit een Task Force, de klankbordgroep en vier werkgroepen (Visserij, Beleid, Vernieuwing en Kust), die aaneensluitend door de initiatiefnemers werden voorgesteld. De Task Force bepaalt de strategische lijnen op basis van het Vistraject. De werkgroepen staan in voor de concrete uitwerking. De klankbordgroep bestaat uit alle leden van de werkgroepen en andere belanghebbenden rond de Vlaamse visserijsector.Tot slot gaf Simkje Kruiderink van de Europese Commissie een toelichting over het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, ter ondersteuning van de uitvoering van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) en de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). Hierbij ging specifieke aandacht naar productie en marketing.  De rol van producentenorganisaties – zoals de Rederscentrale in Vlaanderen –  is hierbij cruciaal. Een producentenorganisatie wordt door Europa omschreven als de spil ter uitvoering van het GVB en de GMO.Een verwezenlijking onder het vorige Convenant is het project Vistraject dat de volgende “7 wegen naar een duurzame Vlaamse visserij”  omvat, de doelstellingen van het nieuwe Convenant:

  • De Vlaamse visserij draagt ertoe bij dat alle commerciële visbestanden zich bevinden binnen veilige grenzen.
  • De vissersvloot heeft een minimale impact op het ecosysteem.
  • Natuur op zee wordt beschermd.
  • Rederijen zijn economisch rendabel, investeren in alternatieven en tonen de consumenten de weg naar duurzame vis.
  • Kleinschalige en kustvisserij vergt specifieke aanpak.
  • Een sociaal verantwoorde visserij naar verloning en veiligheid.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03