Tewerkstelling in de Zeevisserij


Paritair Comité
Als erkende beroepsvereniging vervult de Rederscentrale de rol van enige werkgeversvertegenwoordiger binnen het zeevisserij-gebonden sociaal overleg. Binnen dit Paritair Comité voor de Zeevisserij (PC 143) gaan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers onder andere collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) onderhandelen. Cao's met betrekking op zeevissers worden voorbereid tijdens de bestuurdersvergadering van het Zeevissersfonds, het belangrijkste forum voor het sociaal overleg tussen rederijen en bemanningsleden.
Sociale Gids voor Erkende Zeevissers
Het Zeevissersfonds heeft in samenwerking met haar sociale partners een Sociale Gids voor Erkende Zeevissers samengesteld, die alle sociale en extralegale voordelen van het beroep als zeevisser oplijst. Voorbeelden zijn (extra) verloning, verzekeringen en opleidingen voor zowel actieve vissers als startende vissers. Andere voordelen zoals beschermkledij, bemanningstransport en middelen ter bevordering van de veiligheid van vissers zijn eveneens onderdeel van deze gids.

Klik op de gids hiernaast om deze te downloaden.
Correcte Dimona-aangifte
Ondanks het gebruiksvriendelijke aspect van Dimona, gebeuren er tot op heden nog steeds fouten bij de ingave van een zeereis. Gelet op het feit dat de sociale administratie strikt toeziet op de correcte aangifte in Dimona en foutieve maar vooral laattijdige meldingen van in- of uit dienst zwaar beboet, via onderstaande link nog eens een opfrissing van de juiste werkwijze.
Arbeidscontracten
Onderstaand bericht van het sociaal secretariaat om te wijzen op de mogelijke gevolgen van het niet naleven van de wettelijke formaliteiten inzake de opmaak van een arbeidscontract. 
CAO's extra bemanningsleden in opleiding
Naar aanleiding van de goedkeuring van twee cao's, namelijk een cao leertijd voor zeevissers en een cao over deeltijds leren, stelde het Zeevissersfonds twee schema's op over de organisatie en financiering met betrekking tot extra bemanningsleden in opleiding. Dit houdt in dat indien een extra bemanningslid wordt meegenomen, de werkgever vergoed wordt door een opleidingspremie. 

Beide schema's zijn via de onderstaande links te raadplegen.
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03