Opleidingen


Opleidingen en onderwijs zijn thema’s waar de Rederscentrale als sectorvertegenwoordiger veel belang aan hecht. Het is immers van essentieel belang dat er een voldoende instroom is van gekwalificeerd personeel om aan de huidige regelgeving inzake vaarbevoegdheidsbewijzen te voldoen.

Tweede virtueel Opendeurdag Maritiem Instituut Mercator 6 juni 2020

Op zaterdag 6 juni houdt het Maritiem Instituut Mercator een tweede virtuele opendeur waar geïnteresseerde leerlingen kunnen op intekenen. Voor meer informatie en inschrijvingen: http://maritiemonderwijs.be/

Opleidingen 2020

De Rederscentrale is verheugd dat door een goede samenwerking tussen verschillende partners (het MIM, het Zeevissersfonds en de VDAB) diverse opleidingen voor de visserijsector worden georganiseerd. 

Dit jaar vinden er net zoals vorig jaar twee opleidingen roerganger plaats. De eerstvolgende veertiendaagse vorming tot roerganger gaat door van 17 augustus tot en met 27 augustus 2020. Vervolgens staat een tweede opleiding roerganger naar jaarlijkse gewoonte op het programma tijdens het najaar, namelijk van 26 oktober tot en met 6 november 2020.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Zeevissersfonds (059 50 95 55 of info@zeevissersfonds.be), waar de inschrijvingen worden gecoördineerd.

Tevens kunnen wij melden dat er via de Rederscentrale verschillende vacante plaatsen zijn voor de opleidingen GMDSS GOC (A4). Deze cursussen worden in samenspraak met het VDAB opleidingscentrum te Zeebrugge georganiseerd. De eerstvolgende cursus vindt plaats van 8 juni 2020 tot 18 juni 2020 met examen op 22 juni. 

Geïnteresseerden hiervoor kunnen steeds contact opnemen met het secretariaat van de Rederscentrale (059 32 35 03 of info@rederscentrale.be). 

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03