Persberichten


Persbericht
  • februari 26, 2024

Persbericht: Verkiezingsprioriteiten Rederscentrale


De Rederscentrale benadrukt noodzaak voor een aangepast beleid om de duurzame toekomst van de visserijsector te waarborgen.

Persbericht
  • december 12, 2023

EU visserijministerraad bevestigt resultaten van overlegrondes met derde landen over visserijmogelijkheden 2024.


De Rederscentrale bekritiseert de onwil van de EU om de visserijsector alle mogelijkheden te geven voor een duurzame toekomst.

Persbericht
  • december 13, 2022

Brexit blijft wegen op de Europese visserijministerraad


De Rederscentrale betreurt de gemiste kans om de visserijsector door de crisis te helpen.

Persbericht
  • augustus 17, 2022

Vissers strijden mee tegen afval op zee


‘Fishing for Litter’ kent grote opmars binnen Belgische visserijsector

Persbericht
  • maart 2, 2022

Vlaams openbaar onderzoek over het Europees fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)


De Rederscentrale geeft advies over antwoorden op de openbare raadpleging over het Belgisch operationeel programma.

Persbericht
  • december 14, 2021

De brexit blijft wegen op de Europese visserijministerraad


De Rederscentrale is opgelucht dat er toch al quota overeengekomen zijn voor de eerste drie maanden van 2022.

Persbericht
  • december 17, 2020

Europese ministerraad legt voorlopige visserijquota voor 2021 vast


De Rederscentrale betreurt dat de onzekerheid blijft.

Persbericht
  • juli 13, 2020

Nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale


Op donderdag 9 juli 2020 is de nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale een eerste maal bijeengekomen.

Persbericht
  • december 17, 2019

Europese ministerraad legt de visserijquota voor 2020 vast


De Rederscentrale is verheugd over het succes van de inspanningen tot verduurzaming van de Belgische visserij

Persbericht
  • augustus 14, 2019

Vissers strijden mee tegen afval op zee


Belgische visserijsector neem actief deel aan ‘Fishing for Litter’

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03