• by:
  • december 12, 2023
  • Category: Persbericht

EU visserijministerraad bevestigt resultaten van overlegrondes met derde landen over visserijmogelijkheden 2024.


De Rederscentrale bekritiseert de onwil van de EU om de visserijsector alle mogelijkheden te geven voor een duurzame toekomst.

EU visserijministerraad bevestigt resultaten van overlegrondes met derde landen over visserijmogelijkheden 2024.

De Rederscentrale bekritiseert de onwil van de EU om de visserijsector alle mogelijkheden te geven voor een duurzame toekomst.

Sinds juni 2023 bespreekt de Rederscentrale met Vlaams minister bevoegd voor Visserij, Hilde Crevits, de bevoegde instanties en de wetenschappelijk instituten hoe de adviezen over visserijmogelijkheden 2024 best zouden worden toegepast voor het behoud van een duurzame Vlaamse visserij. Dit leidde tot de Belgische inbreng in het mandaat dat de EU visserijministers aan de Europese Commissie gaven om te onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en andere niet-EU landen met visserijactiviteiten in de noordoost Atlantische zeeën.

De wetenschappelijke adviezen en de visserijbeheerplannen geven de mogelijkheid om quota overeen te komen die rekening houden met de sociale, economische en milieupijlers van een duurzame visserij. Voor de meeste visbestanden echter, kwamen de onderhandelaars van de EU niet verder dan de eerste lijn van pagina’s lange adviezen en namen aldus besluiten zonder rekening te houden met een broodnodige stabiliteit in de kleine visserijsector.

Aangezien de meeste quota van belang voor de Belgische visserij aan bod kwamen in die onderhandelingen, kon er nog weinig veranderd worden in de december 2023-zitting van de EU visserijministerraad. Tijdens de Raad die zondagnamiddag 10 december is opgestart, heeft de Rederscentrale minister Crevits en haar team ondersteund om een meer realistische benadering van de Belgische quota 2024 te bekomen, maar de uitkomst bij het afronden vandaag is ver van hoopgevend.

Geert De Groote, reder van de Z.98 Windroos en voorzitter van de Rederscentrale zegt hierover: “Voor 2024 zijn de vangstmogelijkheden van tong, onze belangrijkste doelsoort, gehalveerd ten opzichte van twee jaar geleden. Op de meeste visgronden is dit in volledige tegenspraak van wat we als visser vaststellen op zee. Zelfs op plaatsen waar geen andere gegevens beschikbaar zijn, wordt geen rekening gehouden met de kennis van de visser en wordt arbitrair een voorzorgsprincipe toegepast. Zo wordt het ons moeilijker en moeilijker gemaakt om een langetermijnplanning voor een duurzame visserij op te maken en om een rendement voor onze zware investeringen te creëren.

Geert kijkt wel al verder: “We appreciëren dat minister Crevits samen met enkele van haar EU collega-ministers het sneller integreren van nieuwe gegevens en een snellere opvolging van de wetenschappelijke adviezen heeft aangekaart. Samen met positief nieuws over enkele rog-, zeeduivel-, schartong- en kabeljauwbestanden geeft het ons een beetje hoop dat we 2024 kunnen doorkomen met het zicht op een veel beter 2025”.

= Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03