Quotacommissie


De Quotacommissie is een specifieke commissie binnen de Rederscentrale die advies verleent aan de bevoegde minister over verdelen en herverdelen van visserijmogelijkheden (TAC en Quota).

Volgende leden van de Rederscentrale zetelen in de Quotacommissie:

 • Tino Amandels
 • Rudy Barbaix
 • Danny Bout
 • Bruno Decordier
 • Geert De Groote
 • Chris Dewaegenaere
 • Johan Hennaert
 • Pieter Kramer
 • Marina Lepeire-Nollet
 • Peter Thysebaerdt
 • Emiel Utterwulghe
 • Jacob Van den berg
 • Dany Vlietinck
 • Leon Padmos

 

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03