Infoblad


Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via info@rederscentrale.be

Augustus 2022

Steun in de visserijsector
 

 •    Steun in de visserijsector
 •    Marktevaluatie en vooruitzichten visserij-activiteiten
 •    Ontwikkelingen bodemvisserij
 •    Verbod op flyshoot-techniek in Franse territoriale wateren?
 •    Opleidingen
 •    Drempelprijzen en PO-maatregelen - update
 •    Hernieuwde aandacht voor het correct invullen van aanvoer- en teruggooigegevens in het logboek
 •     ...

Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via info@rederscentrale.be

Juli 2022

Wetenschappelijke adviezen
 

 •    Beleidsverklaring van de Europese Commissie en ICES wetenschappelijke adviezen voor 2023
 •    De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Redersfonds
 •    Recht uit Zèè
 •    Drempelprijzen
 •    FFL - Record Afvalopruiming door Beligsche vissers in 2021
 •     ...

Juni 2022

Noodzaak tot energietransitie
 

 •    Energietransitie binnen de visserijsector
 •    Algemene vergaderingen Rederscentrale
 •    EAPO Members Meeting
 •    Testreizen aanlandingen Britse havens
 •    Ontwikkelingen garnalenvisserij
 •    Vissershuldes
 •    Herschikking binnen de Vlaamse regering
 •     ...

Mei 2022

Behoud aanvoer ondanks hoge kosten
 

 •    Energie- en grondstoffencrisis
 •    Ontwikkelingen bodemvisserij
 •    Rapport Gemeenschappelijk Visserijbeleid
 •    Visserij Verduurzaamt
 •    Stuurgroep PREVIS - Werkgroep Veiligheid
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Afgiftemogelijkheden van afval in buitenlandse havens
 •     ...

April 2022

Sector kreunt onder brandstofprijzen
 

 •    Crisis in de visserijsector
 •    Controlemaatregelen voor wegen en registratie van vangsten
 •    Europese Bodemvisserijalliantie
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Ontwikkelingen garnalenvisserij Nederlandse wateren
 •    Middelen voor visserij en aquacultuur 2021-2027: Rederscentrale-visie
 •    Marktsituatie in de zeevisserij
 •     ...

Maart 2022

Crisis- en controlemanagement
 

 •    Impact energiecrisis op Europese visserijsector
 •    Visserijresultaten 2021
 •    Stand van zaken sociale, welzijn-op-het-werk en andere controles van de Belgische Visserij
 •    Ontwikkelingen bodemvisserij
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Openbare raadpleging over de werking van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
 •    Internationale biodiversiteitsdoelstellingen met beschermde mariene gebieden
 •     ...
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03