Infoblad


Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via info@rederscentrale.be

Mei 2024

Visserij en verkiezingen

 • Partijprogramma's verkiezingen juni 2024
 • Algemene vergadering
 • Visserijcontrole
 • Klimaatrubriek: Rederscentrale-visienota inzake de energiebelastingsrichtlijn
 • Visserij Verduurzaamt
 • Ruimtelijke Ordening
 • Infomoment Digivloot
 • PREVIS
 • Repatriëring van bemanningslid na ziekte of ongeval
 • Opleidingen in de visserijsector
 • In Memoriam
 • Aanpassing Wetgeving FAVV met impact op de Vistrap
 • ...

 

April 2024

Besprekingen toekomst van de visserij

 • De toekomst van de (EU) zeevisserij
 • Algemene vergadering
 • Mid Channel Conference 2024
 • Bemanning in opleiding
 • Innoverend vissen
 • Ruimtelijke Ordening
 • Stuurgroep project Digivloot
 • Taste The Ocean: een campagne voor duurzame visconsumptie
 • ...

Maart 2024

Aanpak van de uitdagingen 

 • Selectiviteit en aanlandingsverplichting
 • Uitbetalingsprocedure van de Brexit Adjustment Reserve-dossiers van de Rederscentrale
 • Werking PREVIS
 • SALV-advies: Roadmap naar het Marien Actieplan
 • De implementatie van de nieuwe controleverordening
 • Ruimtelijke Ordening
 • Belgisch Voorzitterschap van de EU-ministerraden
 • EAPO/NSAC Symposium - EAPO-ledenvergadering
 • Doopceremonie Z.53 Van Eyck
 • ...

 

Februari 2024

Aanpak van administratieve en controlelasten

 • Boerenprotesten triggeren visserijsector
 • Verkiezingsprioriteiten Rederscentrale
 • Werkgroep Visserij
 • Realisaties en toekomstperspectieven Visserij Verduurzaamt
 • Klimaatrubriek: de Energiebelastingsrichtlijn
 • Visserijresultaten 2023
 • Innoverend vissen
 • Rapporten Europees Parlement over visserijpakket van de Commissie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Visserijrapport 2024
 • Wijzigingen aan de vloot
 • In Memoriam
 • Rouwbericht
 • ...

 

Verkiezingsprioriteiten Rederscentrale

De toekomstvisie van de Rederscentrale draait rond een bestendiging van een zeevisserij met Belgische verankering, die op een duurzame manier de bevoorrading van gezonde, kwaliteitsvolle voedingsproducten verzorgt. Daarvoor streeft de Rederscentrale naar een leefbare, winstgevende Belgische visserijsector, die voor een veilige en sociale tewerkstelling zorgt en zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu en de klimaatsverandering.

 

Januari 2024

Visserijgemeenschap bedroefd

 •  Rouwbericht
 •  PREVIS-stuurgroep
 •  Visserijresultaten 2023
 •  Afronding van de Brexit Adjustment Reserve-dossiers van de Rederscentrale
 •  EU-voorzitterschap België
 •  Ruimtelijke Ordening
 •  Mogelijkheden en vervullingen van producentenorganisaties (PO's)
 •  Huidige en herziene controleregelgeving
 •  EAPO-Werkprogramma
 •     ...


December 2023

Jaareind met uitdagende vooruitzichten
 

 •   December visserijministerraad
 •   Eindejaarsboodschappen
 •   Vlaams visserijbeleid 2024
 •   Ruimtelijke Ordening
 •   Slotevent Brexit Adjustment Reserve
 •   Klimaatrubriek
 •   Evenement in het Europees Parlement over het Marien Actieplan van de Europese Commissie 
 •   VLAM - promotie van vis van bij ons
 •     ...


November 2023

Aanpak brexit-gevolgen en Duurzaamheidsconvenant 
 

 •    Uitvoering Rederscentrale BAR-projecten
 •    Klankbordgroep Convenant "Op koers naar duurzaamheid"
 •    Rederscentrale perspectief op het Marien Actieplan
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Europese Natuurherstelwet (klimaatrubriek)
 •    EFMZVA-financieringsmogelijkheden
 •    De nieuwe controleverordening 
 •     ...

Oktober 2023

Het Marien Actieplan van de Europese Commissie
 

 •    Marien Actieplan
 •    EAPO Algemene Vergadering
 •    Visserijbeheer in het VK
 •    Ruimtelijke Ordening
 •    Nieuwe EU-Commissaris (klimaatrubriek)
 •    Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03