Infoblad


Op deze pagina krijg je een overzicht van de verschenen artikels in ons informatieblad. Indien u een abonnement wenst op ons maandblad, contacteer het secretariaat van de Rederscentrale via info@rederscentrale.be

Juni 2020

Zichtbare erkenning

 •    Update Visserij Verduurzaamt
 •    Covid-19-crisis
 •    Innoverend vissen
 •    Brexit Update
 •    EU-Green Deal: Farm to Fork- en biodiversiteitsstrategie
 •    Aanlandingsverplichting en logboek
 •    Vissershuldes
 •    Marktsituatie
 •     ...

Mei 2020

Aanpak van de uitdagingen

 •    Covid-19-crisis
 •    Algemene vergadering
 •    Herziening Europese controleverordening
 •    Visserij Verduurzaamt
 •    Kaarten voor het krabbenpottengebied in het westelijk Engels Kanaal
 •    EU-Green Deal en visserij
 •    Visconsumptie 2019
 •    Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
April 2020

Visserij tijdens de corona-crisis

 •    Covid-19-crisis
 •    Algemene vergadering
 •    Evaluatie productie en verwachtingen voor de komende periode
 •    Aanpassing BVR-visvergunningen
 •    Opleidingen
 •    Innoverend vissen
 •    Fishing for Litter smartphone-applicatie
 •    Collectieve redersprojecten
 •     ...

Maart 2020

Bevreemdende situatie

 •    Coronavirus en de visserij
 •    Brexit Update
 •    Leef-en werkomstandigheden aan boord
 •    Werkgroep Visserij 
 •    Werfbezoek bij Maaskant Shipyards
 •    Innoverend vissen
 •    Ontwikkelingen Wnb-garnalenvergunning in Nederlandse Natura 2000-gebieden
 •    Klimaat: absolute prioriteit binnen Europa
 •     ...

Februari 2020

Visserijresultaten 2019

 •    Aandacht voor Visserij Verduurzaamt
 •    Brexit Update
 •    Europese dossiers
 •    Deklogboeken en zeeverslagen
 •    Projecten Rederscentrale
 •    Innoverend vissen
 •    Rederspeiling over maricultuur
 •    Ruimtelijke ordening op zee
 •     ...

Januari 2020

Vlaamse visserij blijft verduurzamen

 •     'Visserij Verduurzaamt' kent positieve tendens
 •     Kabeljauwproblematiek
 •     Brexit Update
 •     Rederij Longships investeert in de toekomst
 •     Klimaatinitiatieven op Vlaams en Europees niveau
 •     Innoverend vissen
 •     Fishing for Litter in de kijker tijdens Nieuwjaarsdrink
 •     PO-maatregelen 2020
 •     ...

December 2019

December visserijministerraad

 •     Aanloop naar de december ministerraad over TAC's & quota 2020
 •     Eindejaarsboodschappen
 •     Brexit Update
 •     Scheepswerf Bema ziet toekomst visserijsector positief tegemoet
 •     Nieuwbouw in stroomversnelling
 •     Het visserijbeleid van Vlaams minister Hilde Crevits
 •     Activiteiten marien afval en circulaire economie
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 4
 •     ...

November 2019

Nieuwbouw in aantocht

 •     Nieuwbouwprojecten
 •     Brexit update
 •     In Memoriam Fernand Mussche
 •     Integratie recreatieve visserijsector in commercieel vlootsegment?
 •     Workshop klimaatadaptatie en visserij
 •     Europese adviesraden en de plastic problematiek
 •     Dagen van de Garnaal 2019
 •     Nieuwe wetgeving inzake het Vaarbevoegdheidsbewijs matroos en de periodieke scholing
 •     ...

Oktober 2019

De brexit-saga

 •     Brexit update
 •     De Vlaamse regeringsvorming: Jambon I
 •     Rederij Nathalie zet stap naar nieuwbouw
 •     Europese opvolging van de regelgeving rond motorvermogen
 •     Nederlandse Wnb-garnalenvergunning Belgische vissers
 •     Werkgroep Visserij
 •     Tussentijdse evaluatie Productie- en Marketingplan 2019
 •     Inhuldiging nieuwe visveiling Oostende
 •     ...
September 2019

De beleidsniveaus voor visserij

 •     Visserij op de verschillende beleidsniveaus
 •     Brexit update
 •     Praktische gids vaartuigvernieuwing
 •     EAPO-actiepunten
 •     Pulsvisserij zuidelijke Noordzee
 •     Visserij Verduurzaamt - Afsluitende Stuurgroep MaViTrans
 •     Helden van de Noordzee- Vissers en Mijnen
 •     Fishing for Litter België
 •     ...

Augustus 2019

Fishing for Litter

 •     Fishing for Litter
 •     Evaluatie en vooruitzichten visserijactiviteiten
 •     De Vlaamse, federale en Europese regeringsvormen
 •     Brexit update
 •     Veiligheid en werkomstandigheden aan boord
 •     Netinnovatieprojecten in België en Nederland
 •     Opleidingen
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     ...

Juli 2019

EU Commissie Beleidsverklaring

 •     Beleidsverklaring Europese Commissie en ICES-adviezen over visserijmogelijkheden 2020
 •     EFMZV-redersprojecten
 •     Brexit update
 •     Proclamatie Maritiem Instituut Mercator
 •     SUMARiS Conference
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     VLAM toekomststrategie
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     ...
Juni 2019

Visserij en verkiezingsuitslagen

 •     De Vlaamse visserij & de verkiezingsuitslagen
 •     In memoriam Geert Luickx
 •     Algemene vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit update
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij periode 2021-2027
 •     Arbeidsovereenkomst is wettelijk verplicht
 •     Plastiekbestrijding binnen de EU
 •     Klankbordgroep Convenant "Visserij verduurzaamt"
 •     ...

Mei 2019

Evaluatie tongvisserij

 •     Evaluatie tongvisserij
 •     Brexit update
 •     Afvalbestrijding op zee
 •     Kaarten voor het krabbenpottengebied in het westelijk Engels Kanaal
 •     De Belgische visserij en haar weg naar verduurzaming
 •     STECF jaarrapport over het streven naar MSY
 •     Veiligheid blijft prioritair in Vlaamse visserij
 •     Global Seafood Expo 2019
 •     ...

April 2019

Wat met de brexit?

 •     Brexit Update
 •     Algemene vergadering
 •     Ontwikkelingen aanlandplicht
 •     Ontwikkelen waterstraal-vistuig via Combituig?
 •     Bezoek scheepswerf Padmos te Stellendam
 •     Zoektocht naar marktstabiliteit voor schol
 •     Marktstandaarden
 •     Vervolgproject Visserij Verduurzaamt
 •     ...

Maart 2019

Sectoroverleg met Visserij-minister

 •     Nieuwe Vlaamse minister bevoegd voor Visserij bezoekt de Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Sociale voordelen beroepsvisserij
 •     Innoverend vissen: VISTools 
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Goedkeuring meerjarenplan westelijke wateren
 •     Protocol rond vermijding van het overschrijden van dagplafonds
 •     Opleidingen
 •     ...

Februari 2019

Visserijresultaten 2018

 •     Visserijresultaten 2018
 •     Brexit Update
 •     Visserijrapport, Kennisgids en hun gebruik voor een Vlaams visserijbeleid
 •     Nieuwe sluis van Zeebrugge
 •     Evaluatie huidig Operationeel Programma
 •     Opleidingen
 •     ILVO-VLIZ infografieken over de status van de visbestanden
 •     'Visserij-Verduurzaamt'-erkenning
 •     Vis- en zeevruchtengids
 •     ...

Januari 2019

Aanlandplicht volledig in voege

 •     Aanlandplicht vanaf 1 januari 2019
 •     Inzetten op selectiviteit van vistuigen en overleving van ongewenste vangsten
 •     Brexit Update
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Een visie van een scheepswerfmanager te Zeebrugge
 •     Rechtzetting: Dankwoord ere-aalmoezenier Dirk Demaeght
 •     Toekomstige vissers en duurzame roggenbeheer
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Vis van het Jaar 2019: wijting
 •     PO-Maatregelen 2019
 •     ...

December 2018

December visserijministerraad

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarboodschap Geert De Groote
 •     Nieuwjaarsboodschap Joke Schauvliege
 •     Eindejaarboodschap Carl Decaluwé
 •     Dankwoord Dirk Demaeght
 •     Aanlandplicht volledig in uitvoering
 •     Nieuwe provincieraad, stads- en gemeentebesturen
 •     Brexit Update
 •     Bewustmaking veiligheid
 •     Evolutie van de Belgische vloot en visserijtechnieken
 •     ...

November 2018

Voorstellen decemberraad

 •     De commissievoorstellen TACs & Quota 2019
 •     Ongeval O.13 Morgenster
 •     Brexit Update
 •     Werkgroep Visserij
 •     Marien zwerfvuil
 •     Opleiding motorist 221 kW 2019
 •     Gearing up
 •     Nieuwe procedure voor het scheepvaartlogboek
 •     Productie- en Marketingplan 2019
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     ...

Oktober 2018

Duurzame garnaalvisserij

 •     Persbericht
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe vismijn en marktevoluties
 •     Seminarie over visserijwetenschap
 •     Jaarvergadering EAPO
 •     Akkoord bereikt in "schelpenoorlog"
 •     SUMARiS
 •     Oproep Combituig
 •     Projecten ILVO / Rederscentrale
 •     Dagen van de Garnaal 2018
 •     ...

September 2018

Een vreselijk verlies

 •     Tragisch ongeval met de Z.19 Sonja
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 •     Herziening van de Technische Maatregelen regelgeving
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe ligplaatsen Montgomerydok Oostende
 •     Opleidingen in de visserijsector
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Zeg niet meer Provikmo maar wel Liantis
 •     Marktsituatie juli 2018
 •     ...

Augustus 2018

Vooruitzichten najaar 2018

 •     Visserijcampagnes najaar 2018
 •     Brexit Update
 •     Ontwikkelingen aanlandplicht
 •     De Bewuste Visweek, MSC en duurzaam gevangen Vlaamse vis
 •     Nieuwe secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Vacature: Directie-assistent(e)
 •     Storende factoren: biotoxines in Sint-Jacobsschelpen en kwallenplaag
 •     ...

Juli 2018

Beleidsverklaring Europese Commissie

 •     Stand van zaken Gemeenschappelijk Visserijbeleid en consultatie over visserijmogelijkheden 2019
 •     Vacature: Directie-assistent(e)
 •     AC-vergaderingen
 •     Vernieuwbouw in de visserijsector
 •     Nieuwe Europese voorstellen rond het EFMZV en controlemaatregelen
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     De visserijsector houdt de evolutie van de brandstofprijzen in de gaten
 •     VLAM activiteiten
 •     Controle handelsnormen
 •     ...

Juni 2018

Lancering 'Visserij Verduurzaamt'

 •     Lancering 'Visserij Verduurzaamt', erkenning van Belgische rederijen rond verduurzaming
 •     Klankbordgroep Convenant 'Visserij Verduurzaamt'
 •     EMK protestactie in Amsterdam
 •     Naar een werkbaar visserijbeheer in 2019?
 •     Vernieuwde website Rederscentrale
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Brexit Update
 •     Verantwoordelijkheden aan boord van vissersvaartuigen
 •     Reglementering veilig werken aan boord
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 2
 •     ...
Mei 2018

Inzetten op vernieuwbouw

 •     Nood aan vernieuwbouw in de visserijsector
 •     De Projecten Smartfish en Combituig
 •     Uitnodiging Klankbordgroep 'Visserij Verduurzaamt'
 •     Brexit Update
 •     Innoverend vissen
 •     Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026
 •     Netinnovaties in de langoustinevisserij
 •     PO overleg Garnalen- en Kustvisserij
 •     Seafood Expo Global
 •     ...
April 2018

Stand van zaken Brexit

 •     Brexit Update
 •     Europese ontwikkelingen aanlandplicht
 •     Fishing for Litter
 •     Jaar van de Noordzee 2018
 •     39e jaarlijkse Mid Channel Conference
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Nuttige herinnering aan wetgeving
 •     Regeling Golf van Gascogne
 •     Marktsituatie
 •     ...
Maart 2018

Opvolging complexe dossiers

 •     Fora rond de aanlandplicht
 •     Brexit Update
 •     Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 •     Werkgroep Visserij
 •     Stuurgroep PREVIS
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Marine Stewardship Council
 •     Discussie over nonstopvisserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
Februari 2018

Visserijresultaten 2017

 •     Visserijresultaten 2017
 •     Herziening Technische Maatregelen
 •     Brexit Update
 •     Zeeduivel Vis van het Jaar 2018
 •     SUMARiS Nieuwsbrief 1
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle op handelsnormen
 •     Sint-Jacobsschelpen en biotoxines
 •     Goedgekeurde EFMZV-redersprojecten
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Januari 2018

Wat brengt 2018?

 •     Vooruitzichten 2018
 •     Onvoorspelbare toekomst voor de pulsvisserij
 •     Brexit Update
 •     Task Force werkprogramma 2018
 •     MaViTrans
 •     Scholmarkt onder druk door mindere aanvoer
 •     Opleidingen 2018
 •     PO Maatregelen 2018
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Aquacultuur in Belgisch deel van de Noordzee
 •     Aanlandingsplicht demersale visserijen 2018
 •     ...
December 2017

Positieve commentaren over 2017

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarboodschap Geert De Groote
 •     Eindejaarboodschap Joke Schauvliege
 •     Eindejaarboodschap Carl Decaluwé
 •     Eindejaarboodschap Dirk Demaeght
 •     Bedankingsreceptie Urbain Wintein
 •     Brexit Update
 •     Akkoord meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Pulsvisserij in de zuidelijke Noordzee
 •     SUMARIS
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     ...
November 2017

Tussentijdse evaluatie markt 2017

 •     Evaluatie van de marktsituatie in de Belgische havens voor de eerste drie kwartalen 2017
 •     Brexit Update
 •     Nieuwe Verordening Technische Maatregelen
 •     Goedgekeurde projecten
 •     Projecten rond invoering van de aanlandplicht
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Werkgroep Visserij
 •     Productie- en Marketingplan 2018
 •     SUMARIS
 •     Een alternatieve benadering van MSY-criteria
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     ...
Oktober 2017

Europese visserijdoelstellingen

 •     Visserijdoelstellingen in Europa
 •     Brexit Update
 •     Kleinschalige visserij in de lage landen
 •     EAPO Algemene Vergadering
 •     Overzicht ILVO-projecten
 •     Stem van de Onzichtbaren
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Er leeft wat in zee...
 •     De organisatie van het zeevisserijonderwijs
 •     Zot van de Noordzee
 •     Dag van de Garnaal 2017
 •     ...
September 2017

Nieuwe voorzitter

 •     Rederscentrale benoemt nieuwe voorzitter
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Oproep reders voor medewerking aan projecten
 •     Overzicht van het garnaalseizoen
 •     Brexit Update
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Kustvisserij bezorgd om visvangsten in Zuidelijke Noordzee
 •     Opleidingen
 •     Contactgegevens Visserij-overheden
 •     Marktsituatie
 •     ...
Augustus 2017

Verdere aanpak aanlandplicht

 •     Teruggooidiscussies gaan verder
 •     Raadpleging vangstmogelijkheden 2018
 •     Brexit Update
 •     Het Belgisch quotabeleid onder de loep
 •     Aanvoer Sint-Jakobsschelpen VIIefg
 •     Update Garnalenvergunning en Black Box Nederlandse Natura 2000-gebieden
 •     De Bewuste Visweek vs duurzaam gevangen Vlaamse vis
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Administratieve verplichtingen bemanningsleden
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     ICES Visserijoverzichten
 •     Dienst Zeevisserij verhuist op 1 oktober 2017
 •     ...
Juli 2017

Verwachte visserijmogelijkheden 2018

 •     ICES adviezen en visserijmogelijkheden 2018
 •     Algemene Vergaderingen Rederscentrale
 •     Brexit Update
 •     Werkgroep Visserij
 •     Klankbordgroep Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     Ruimtelijke ordening op zee
 •     VLAM kiest nieuwe voorzitter en bespreekt jaarverslag 2016
 •     Het verbruik van agro- en visserijproducten in België
 •     Tagging kabeljauw Ierse Zee
 •     Benthis Eindsymposium
 •     VN-oceanenconferentie
 •     ...
Juni 2017

Interpretatie van wetenschappelijk advies

 •     De toepassing van wetenschappelijk advies
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Nieuwe wetgeving rond ballasttanks
 •     Gerichte controle op werkloosheid in de visserij
 •     Brexit Update
 •     Aanlandingsverplichting leidt tot beproeving
 •     Vissershuldes
 •     Het nieuwe Visserijfonds: ook voor U?
 •     SALV bepaalt impact van zijn adviezen
 •     Nieuwe verordening Technische Maatregelen
 •     ...
Mei 2017

Onrustwekkende aanlandplicht

 •     Opvolging van de aanlandingsverplichting
 •     Brexit update
 •     Convenant ´Visserij Verduurzaamt´
 •     PO overleg Garnaal- en Kustvisserij
 •     Nieuwe CAO´s in Paritair Comité 143
 •     Seafood Expo Global en Seafood Processing Europe
 •     Herinzegening N.86
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Meerjarenplan voor de Noordzee
 •     Promotie van minder gekende Noordzeevis
 •     ...
April 2017

Eis voor status quo in Britse wateren

 •     Brexit
 •     Visserijambtenaren weg uit Oostende - Visie van de Rederscentrale
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Bemanningsadministratie - Dimona verplichtingen
 •     Nieuwe richtlijnen ballastwater vanaf 8 september 2017
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     ILVO activiteitenverslag 2016
 •     Visserij-inspanning
 •     Controles op de handelsnormen in de visveilingen
 •     ...
Maart 2017

Brexit in beweging

 •     EUFA & Brexit
 •     Ingevoerde tongmaatregel heeft grote gevolgen voor de Belgische visserij
 •     Het e-logboek stelt het beter
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     SepNep - Selectief vissen op Noorse kreeft
 •     Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij
 •     Task Force Convenant ´Visserij verduurzaamt´
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     De ecosysteembenadering
 •     Monitoring effecten onderwater - en strandsuppleties aan de Kust
 •     ...
Februari 2017

Vaststellingen 2016

 •     Belgische visserij kent sterk jaar 2016
 •     Feestelijke opening kantoor de Rederscentrale
 •     Aanlandingsverplichting: Europese adviezen, EMK en Best Practices
 •     Brexit
 •     MaViTrans - Markterkenning voor een Visserij in Transitie
 •     Ruimtelijke ordening
 •     Nieuwe vaarroutes in de Noordzee
 •     Vis van het Jaar 2016: rode poon
 •     Wijzigingen aan de vloot
 •     ...
Januari 2017

Sombere jaarwisseling

 •     Vooruitzichten 2017
 •     Tragisch ongeval met de Z.582 Asannat
 •     De gefaseerde invoering van de aanlandingsverplichting
 •     Visserij en milieu
 •     PO Maatregelen 2017
 •     Overzicht projecten van de Rederscentrale
 •     Opleidingen 2017
 •     Directiewissel in de Vlaamse Visveiling
 •     Oproep: Bijzitters voor de Onderzoeksraad voor de scheepvaart
 •     Previs - Actieplan bij arbeidsongevallen
 •     Quotamaatregelen 2017
 •     ...
December 2016

Eindejaarsboodschappen

 •     December visserijministerraad
 •     Eindejaarsboodschappen
 •     Vormt de opkoop van vaartuigen door beleggers een bedreiging voor de visserijsector?
 •     Werkgroep Visserij
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Het thema Aanlandingsverplichting
 •     Correindejaarsboodschappen
 •     Vormcte Dimona-aangifte
 •     LARA-VIRA
 •     ...
November 2016

Vooruitzichten en uitdagingen

 •     Commissievoorstellen voor TAC en quota 2017
 •     Rederscentrale is verhuisd!
 •     Problematiek van de aanlandingsverplichting en de knelpuntsoorten
 •     Vooruitzichten en uitdagingen voor de Belgische vissersvloot
 •     Het invullen van het logboek in het kader van de aanlandingsverplichting
 •     Opleidingen & Beoordelingscommissie
 •     Innoverend vissen
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Bezoek koning Filip en koningin Mathilde
 •     Productie- en Marketingplan 2017
 •     Aanvullende quotamaatregelen
 •     Marktsituatie
 •     ...
Oktober 2016

Tussentijdse evaluatie markt 2016

 •     Tussentijdse rapportering marktsituatie
 •     Even voorstellen - Jasmine Vlietinck
 •     Aandachtspunten van de Rederscentrale
 •     Autocontroleboek van de Vlaamse Visveiling
 •     Petitie tegen de aanlandingsverplichting
 •     VLAM-strategie op horizontaal en sectoraal niveau
 •     Lijst met algemene termen en afkortingen Rederscentrale
 •     Bedrijfssurvey Ierse Zee succesvol afgerond
 •     Nieuwpoort: Dag van de Garnaal
 •     Ruimtelijke Ordening
 •     Controle scheepsafval visserij
 •     Marktsituatie
 •     ...
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03