'Visserij Verduurzaamt'


Visserij Verduurzaamt werd in de Belgische visserijsector in het leven geroepen om de inspanningen van de Belgische rederijen ter zeevisserij inzake duurzaamheid te erkennen. De Visserij Verduurzaamt-erkenning, die sinds juni 2018 zichtbaar is op de veilklok in Belgische veilingen, toont aan van elke partij vis of er een minimale duurzaamheidsgrens is gehaald en of de visser bezig is met een traject om het nog beter te doen. De erkenning is gebaseerd op een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken. Daarnaast beoogt Visserij Verduurzaamt om het bestaande erkenningssysteem eveneens verder in de keten tot bij de consument te kunnen gebruiken.
 
Meer informatie op www.visserijverduurzaamt.be
Erkenning voor verantwoord ondernemen
 
Het thema duurzaamheid is niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. De bevolking wordt aangespoord steeds duurzamer te gaan leven en daarbij hoort ook duurzaam consumeren. Onder deze toenemende maatschappelijke druk streeft de moderne Belgische visserij business steeds meer naar verduurzaming. Zo heeft de Belgische visserijsector het initiatief genomen om voor de Belgische vloot een specifieke erkenning te scheppen voor een verantwoorde en duurzame visserij.

Objectieve tool om inspanningen te meten

Gesteund door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en belangrijke vis(groot)handelaren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in nauwe samenwerking met de Rederscentrale een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde tool die de verduurzaming van visserijactiviteiten kan meten en zichtbaar maken: de VALDUVIS-duurzaamheidsscore.

Wat wordt precies gemeten?

Bij het berekenen van de VALDUVIS-score wordt rekening gehouden met ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Er wordt onder andere gekeken naar de staat van de visbestanden, het brandstofverbruik, het dierenwelzijn en de veiligheid en gezondheid van de bemanning aan boord. In totaal zijn er 11 indicatoren, waarover gegevens worden verzameld, onder meer via logboeken van de Belgische vaartuigen, Europese visserijadviezen en jaarrekeningen.
Meten is weten

De informatie uit het VALDUVIS-systeem wordt gebruikt om te communiceren naar afnemers via een erkenning op de veilklok. De ‘Visserij verduurzaamt’-erkenning illustreert welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot en wordt enkel toegekend onder bepaalde voorwaarden.
Individuele opvolging van reders ter verduurzaming

Vrijwel de hele vloot doet mee. De onderzoekers van het ILVO berekenen jaarlijks de duurzaamheidsscore en volgen de geleverde inspanningen nauwgezet op. Er worden individuele gesprekken gehouden met de deelnemende reders om de scores te bespreken en samen te werken aan een verbetertraject. Om te kunnen instappen in het project dienen rederijen aan een basisnorm te voldoen én een engagementsverklaring te onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score.
 
Samen naar een duurzamere visvangst

“Het doel van het initiatief is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid. Dat die inspanning nu wordt erkend op de klok betekent veel voor de reders, maar ook voor afnemers, want zij zijn vragende partij voor duurzaam gevangen vis. Met de nieuwe erkenning is er nu traceerbare informatie over duurzaamheid van vaartuig tot veiling”, aldus Geert De Groote, voorzitter van de Rederscentrale.
 
Visserij Verduurzaamt-erkenning tot bij de consument 
 
Nadat in 2018 de Visserij Verduurzaamt-erkenning op de veilklok in de Vlaamse veilingen werd gelanceerd, startte op 22 juni 2021 officieel een toepassing tot bij de consument. In aanwezigheid van de viceminster-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor visserij, Hilde Crevits, werd te Oostende door de Rederscentrale en het ILVO toegelicht hoe de producten van de erkende Belgische vissersvaartuigen zichtbaar worden voor de consument.
 
Meer informatie in de juni-editie van het informatieblad https://www.rederscentrale.be//swfiles/files/Rederscentrale-2021-06.pdf
 
 
 
Dit project wordt gesteund door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) en het Financieringsinstrumentvoor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (FIVA).
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03