• by:
  • december 14, 2021
  • Category: Persbericht

De brexit blijft wegen op de Europese visserijministerraad


De Rederscentrale is opgelucht dat er toch al quota overeengekomen zijn voor de eerste drie maanden van 2022.

De brexit blijft wegen op de Europese visserijministerraad.

De Rederscentrale is opgelucht dat er toch al quota overeengekomen zijn voor de eerste drie maanden van 2022.

 

Vlaams minister bevoegd voor visserij, Hilde Crevits, en haar team hebben er een lange periode van onderhandelen opzitten in de EU-visserijministerraad van december 2021. Begonnen op zondag en pas deze ochtend om 09u30 afgerond, en dit ondanks het feit dat door het ontbreken van een akkoord over de gedeelde visbestanden met het Verenigd Koninkrijk er voor veel soorten nog geen quota vastgelegd konden worden voor gans het komende jaar. In samenspraak met de Rederscentrale heeft de minister wel belangrijke bekommernissen voor de Vlaamse vissers aangekaart die door de EU worden meegenomen in de onderhandelingen met de Britten.

Een ander aandachtspunt was dat voor sommige soorten die bijgevangen worden in de belangrijke tong- en pladijsvisserij, er door het opdelen van het jaarquotum zo goed als niets overbleef. Ook dit werd goed aangepakt en zo werd vermeden dat er problemen zouden overblijven om de visserij in het jaar 2022 aan te vatten. Uiteindelijk zijn de 27 ministers overeengekomen dat er voor de visquota in de wateren gedeeld met het Verenigd Koninkrijk minstens 25% van het quotum 2021 beschikbaar blijft in 2022. Eens het akkoord tussen de EU en het VK over quotaverdeling rond is, zullen de ministers zich over de finale cijfers voor 2022 moeten buigen.

De Rederscentrale stelt vast dat met hetgeen tot nu toe is overeengekomen de gewoonlijke visserijactiviteiten aangevangen kunnen worden en dat de vooruitzichten voor de afronding van de onderhandelingen erop wijzen dat dit zo zal blijven voor gans 2022. De bevoorrading van de drie belangrijkste soorten voor de Vlaamse visserij, zeetong, pladijs en rog (Vis van het Jaar 2021) komt niet in het gedrang en de aanvoer ervan kan op een duurzame manier gepland worden.

Geert De Groote, reder van de Z.98 Windroos en voorzitter van de Rederscentrale, duidt: “We hebben uitvoerig overlegd met de minister en haar team om de belangen voor de Vlaamse visserijsector te verdedigen en om onze duurzame visserij te kunnen inplannen. Ook al is het moeilijker om te starten met voorlopige quota voor de eerste drie maanden van het jaar en al bemoeilijkt dit een langetermijnplanning, het beoogde resultaat is bereikt tot nu toe. Voor de rest van 2022, hopen we erop dat het resultaat van de tussenkomsten van minister Crevits ons de vangstmogelijkheden zal opleveren om onze vernieuwing en verduurzaming verder te zetten.”

 = Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03