• by:
  • augustus 17, 2022
  • Category: Persbericht

Vissers strijden mee tegen afval op zee


‘Fishing for Litter’ kent grote opmars binnen Belgische visserijsector

Vissers strijden mee tegen afval op zee

‘Fishing for Litter’ kent grote opmars binnen Belgische visserijsector

 

Anno 2022 staat aandacht voor het klimaat zeer hoog op de maatschappelijke agenda. Binnen de visserijsector resulteert zich dit bijvoorbeeld in het verder streven naar nog duurzamere visserijtechnieken en beperken van de uitstoot. Maar vissers gaan nog een stap verder. Het zwerfvuil dat in hun netten belandt, gooien ze niet overboord maar deponeren ze in een Big Bag. Die nemen ze mee naar de haven voor aflevering aan een afvalverwerker. De vissers doen dat op vrijwillige basis. De Big Bag wordt gewogen, geregistreerd en de inhoud ervan wordt naar een containerpark gebracht.

Het project ging in 2016 van start in ons land. Belgische vissers kunnen het afval ook achterlaten in andere Europese havens die meedoen met Fishing for Litter. VVC Equipment levert de Big Bags en de financiering van het project gebeurt door de Dienst Marien Milieu van de federale overheid en de provincie West-Vlaanderen. De Rederscentrale staat in voor de coördinatie van, en de communicatie over het project.

In 2017 brachten de Belgische vissers twee ton afval aan land. Dat aantal steeg jaar na jaar, met 2,2 ton in 2018, tien ton in 2019 en 17,7 ton in 2020. In 2020 namen 23 van de momenteel 64 Belgische schepen actief deel aan Fishing for Litter.

Om nog meer vissers warm te maken voor dit project, werd door de Rederscentrale en de federale overheid extra ingezet op sensibilisering en communicatie. Ook lanceerde de Rederscentrale een smartphone-applicatie voor de deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt en zonder veel tijdsverlies aanmelden welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. Info over het aantal kilo afval wordt na weging geregistreerd in een logboek.

Dankzij de app en het inzetten op sensibilisering en communicatie is het aantal ton afval dat in 2021 werd opgevist, enorm gestegen. Het gaat om 65 ton en ten opzichte van 2020 is dat meer dan een verdrievoudiging. Ook het aantal vissersschepen dat deelnam aan het project, steeg in een jaar tijd van 23 naar 37. Dat betekent dat er niet enkel meer vissersschepen deelnemen, maar dat die schepen spijtig genoeg ook meer afval in de netten vinden. Gelukkig ruimen deze schepen dit afval op door het aan land te brengen.

Op woensdag 17 augustus 2022 vond een Fishing for Litter bedankingsevent plaats exclusief voor alle Belgische vissers en andere stakeholders uit de visserijsector die dit project een warm hart toedragen. Op de kaai te Zeebrugge werden tijdens verschillende toelichtingen over Fishing for Litter en via interactieve activiteiten vissers opgeroepen inspanningen te blijven leveren om het afval dat ze in hun netten vinden, mee te brengen aan land. In samenwerking met de NorthSeaChefs werden de vijf vissersvaartuigen die gedurende de laatste maanden structureel het meest hebben bijdragen aan de doelstellingen van het Fishing for Litter-project in de bloemetjes gezet. Het gaat om de Z.91 Franson, Z.98 Windroos, Z.576 Mare Nostrum, Z.94 Op Hoop van Zegen en Z.26 Avanti. Zij mogen de komende maanden een bezoek verwachten van een North Sea chef die hen net voor afvaart een foodbox zal overhandigen zodat de vissers aan boord ook eens kunnen genieten van een gastronomische maaltijd.

 = Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03