Black Box


Garnalenvisserij in Nederlandse Natura 2000-gebieden

Volgens een nieuwe Nederlandse Natuurbeschermingswet (Nb-wet) geldt vanaf 1 januari 2017 dat alle garnalenvissers die in Nederlandse Natura 2000-gebieden vissen verplicht een Wet natuurbescherming vergunning (Wnb-vergunning) en een operationele black box aan boord moeten hebben.

Black Box principe
De Black Box registreert waar een vaartuig zich bevindt en of er gestoomd of gevist wordt. Het is een datalogger die nauwkeurig door middel van GPS de positie en snelheid van het schip monitort en die data verstuurt via GSM-signaal wanneer het schip in GSM-bereik ligt. Wanneer het schip buiten bereik ligt, wordt de data bewaard totdat deze wel verzonden kan worden. De verzending van de opgeslagen data verloopt tegen een vaste vergoeding per maand. Het monitoren van de data kan via een online systeem. De black box dient operationeel te zijn vanaf er voor de eerste maal gevist wordt op garnaal in Nederlandse Natura 2000-zones.

Voor meer vragen over de black box en de Nb-wet garnalenvergunning, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Rederscentrale of een mail sturen naar jasmine.vlietinck@rederscentrale.be  
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03