• by:
  • augustus 14, 2019
  • Category: Persbericht

Vissers strijden mee tegen afval op zee


Belgische visserijsector neem actief deel aan ‘Fishing for Litter’

Vissers strijden mee tegen afval op zee

Belgische visserijsector neemt actief deel aan ‘Fishing for Litter’


Bestrijding van plastic en afval is een onderwerp dat niet meer uit het nieuwsbeeld weg te slaan is. Ook zwerfafval op zee, marien afval genoemd, is een veelbesproken thema.

 Om het marien zwerfvuil te bestrijden werken de Belgische vissers actief mee aan het internationale recycle-initiatief ‘Fishing for Litter’. Via dit project nemen vissers afval dat ze bij het vissen toevallig bovenhalen mee aan land in plaats van het in zee achter te laten. Voor de opslag van dit afval aan boord, worden er grote afvalzakken, zogenaamde Big Bags, voorzien via de Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC Equipment). Bij terugkomst in de haven, geven de vissers de Big Bags af waarna het afval verwerkt en gerecycleerd wordt.

 Belgische vissers houden niet enkel het afval bij dat tijdens hun visserijactiviteiten gevangen wordt, maar volgen ook strikte procedures voor het eigen afval. Bedrijfsafval van vissersschepen wordt sinds 2016 ingezameld aan land, gesorteerd en verder verwerkt door erkende ophalers. Hiervoor betalen aangesloten reders een jaarlijkse bijdrage aan de VVC Equipment.

 Op woensdag 14 augustus 2019 vond een Fishing for Litter-event plaats exclusief voor alle Belgische vissers en reders. Op de kaai te Zeebrugge werden alle aanwezigen warm gemaakt om actief deel te nemen aan het Fishing for Litter-project. Tijdens verschillende toelichtingen over Fishing for Litter en via verschillende interactieve activiteiten werden vissers opgeroepen inspanningen te blijven leveren om het afval dat ze in hun netten vinden, mee aan land te brengen.

 Vissers konden zich tijdens het evenement aanmelden als Fishing for Litter-ambassadeur. Pedro Rappé, bemanningslid op de Z.483 Jasmine, engageert zich als Fishing for Litter-ambassadeur: “We zetten enorme stappen vooruit. De eerste mentaliteitswijziging begon met het meebrengen van het eigen huisafval aan wal, wat godzijdank nu jarenlang wordt toegepast in de visserijsector. De tweede mentaliteitswijziging is momenteel gaande via het Fishing for Litter-project. Het is de bedoeling dat vissers het automatisme bestendigen om het afval, dat niet thuishoort op zee, te sorteren in Big Bags en op het einde van de zeereis aan wal te brengen.”

Deze initiatieven worden ondersteund door Europese, Belgische, Vlaamse en West-Vlaamse overheden.

= Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03