• by:
  • juli 13, 2020
  • Category: Persbericht

Nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale


Op donderdag 9 juli 2020 is de nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale een eerste maal bijeengekomen.

Nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale

Op donderdag 9 juli 2020 is de nieuwe Raad van Bestuur van de Rederscentrale een eerste maal bijeengekomen. Tijdens de Algemene Vergadering op 25 juni werden de bestuurders benoemd voor een statutaire periode van zes jaar. Op deze eerste vergadering werd Geert De Groote (Z.98) herbenoemd als voorzitter en Marina Lepeire-Nollet (O.154) blijft actief als ondervoorzitter.

 Vijftien leden stelden zich kandidaat voor het mandaat van bestuurder voor de volgende statutaire periode van zes jaar en hun kandidatuur werd door de Algemene Vergadering aanvaard:

Karel Ackx (Z.39), Jessie Beernaert (Z.333), Eddie Cattoor (Z.90 & N.116), Bruno Decordier (Z.45 & Z.67), Geert De Groote (Z.98), Anton Dekker (Z.99), Steve Depaepe (Z.84), Lorenzo Desmit (O.29, O.152, O.190), Chris De Waegenaere (Z.510), Johan Hennaert (O.231), Marina Lepeire-Nollet (O.154), Leon Padmos (B.65), Job Schot (Z.201), Peter Thysebaerdt (Z.19), Dany Vlietinck (Z.483).

De pas herbenoemde voorzitter bedankte ook de uittredende bestuurders (Benoit Beernaert, Dirk Degrendele, Kurt Deman en Emiel Utterwulghe) voor hun jarenlange inzet voor de Rederscentrale.

Op de eerste vergadering van de nieuwe Raad werden de mandaten en vertegenwoordigingen van de Rederscentrale overlopen. Verder werd een overzicht meegegeven van de werkzaamheden van de producentenorganisatie en de beroepsvereniging rond het sociaal overleg, de coronacrisis, de brexit, de visserijregelgevingen, Visserij Verduurzaamt en andere lopende projecten. Geert De Groote vermeldde hierbij: “De lijst van activiteiten in de Rederscentrale bevestigen dat de Vlaamse visserijsector voor heel wat uitdagingen blijft staan. Maar er is ook het feit dat met de investeringen door onze leden de vernieuwing, modernisering en verduurzaming wordt verdergezet. Ik ben er van overtuigd dat we met deze Raad van Bestuur de komende zes jaar zullen kunnen bijdragen aan de bestendiging van onze visserij.  Het succes van het vorige bestuur zou niet mogelijk geweest zijn zonder het sterke team van medewerkers van de Rederscentrale en dit zal ook zo zijn voor de komende periode.

= Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03