• by:
  • juli 1, 2024
  • Category: Actua

Rederscentrale Jaarverslag 2023


Het Rederscentrale Productie- en Marketingplan 2023 (PMP) vormde een goede basis voor de uitvoeringen van de doelstellingen van de enige erkende Belgische producentenorganisatie (PO - Rederscentrale CV). Ook al vallen een aantal onderwerpen van dit verslag onder de bevoegdheid van de enige erkende werkgeversorganisatie in België (Rederscentrale VZW), toch komen de meeste aan bod in het PMP. De doelstellingen van het gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) stonden zodoende ook in 2023 onder de aandacht van Rederscentrale.

Rederscentrale Jaarverslag 2023

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03