• by:
  • mei 24, 2017
  • Category: Nieuws

Vlaamse initiatieven aanlandplicht


Artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) stelt dat vanaf 1 januari 2019 alle vangsten van gequoteerde vissoorten moeten aan boor gehouden, geregistreerd en aangeland worden. De Europese visserijsector - dus ook de Rederscentrale en haar leden - vindt dat voor veel visserijen de toepassing van de aanlandingsverplichting, zoals omschreven in de Europese verordening, praktisch onuitvoerbaar is waardoor de reders en vissers interesse verliezen om te investeren of om in de visserij te blijven.

Vlaamse initiatieven aanlandplicht

Artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) stelt dat vanaf 1 januari 2019 alle vangsten van gequoteerde vissoorten moeten aan boor gehouden, geregistreerd en aangeland worden. De Europese visserijsector - dus ook de Rederscentrale en haar leden - vindt dat voor veel visserijen de toepassing van de aanlandingsverplichting, zoals omschreven in de Europese verordening, praktisch onuitvoerbaar is waardoor de reders en vissers interesse verliezen om te investeren of om in de visserij te blijven.

Via de Europese adviesraden (AC´s) en EAPO (Europese Associatie van Producentenorganisaties) wordt gewerkt aan een geleidelijke tenuitvoerlegging van het verbod op teruggooi waardoor de ´Big Bang´ in 2019 wordt vermeden. Dit geeft vissers wat tijd en flexibiliteit om zich aan te passen aan het nieuwe regime. Verwacht wordt dat deze aanlandingsverplichting niet alleen op Europees niveau, maar ook specifiek op de Belgische vissersvloot, een enorme impact zal hebben. Vissers kunnen anticiperen op de consequenties van de nieuwe regelgeving door middel van innovaties in bijvoorbeeld selectievere vistuigen en door gedragsaanpassingen, bijvoorbeeld het mijden van gebieden met veel ondermaatse vis.

Binnen het Europees project Discardless wordt er beoogd kennis, technieken en methodes om teruggooi in Europese visserijen te verminderen. Het project heeft een looptijd van 4 jaar (maart 2015 - februari 2019). Om deze doelstelling te bereiken, wordt er nauw samengewerkt met wetenschap, stakeholders en beleidsmakers uit verschillende Europese landen om zo de aanlandplicht toepasselijk, aannemelijk en rechtmatig te maken. Ook de Vlaamse visserijsector heeft binnen het project reeds een aantal initiatieven verwezenlijkt. Zie onderstaand voor een overzicht van deze initiatieven.

Vlaamse initiatieven Discardless
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03