• by:
  • oktober 25, 2018
  • Category: Persbericht

De duurzaamheid van de Belgische garnaalvisserij


Het thema duurzaamheid is niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. De bevolking wordt aangespoord steeds duurzamer te gaan leven en daarbij hoort ook duurzaam consumeren.

De duurzaamheid van de Belgische garnaalvisserij

Het thema duurzaamheid is niet uit het nieuwsbeeld weg te slaan. De bevolking wordt aangespoord steeds duurzamer te gaan leven en daarbij hoort ook duurzaam consumeren. De Belgische visserijsector heeft vastgesteld dat daardoor het voldoen aan de strenge Europese regelgeving niet meer volstaat om aan te tonen dat er op een verantwoorde manier ondernomen wordt. Door de diversiteit in activiteiten binnen de kleine vissersvloot is het merk MSC (nog) niet passend als duurzaamheidsindicator. Daarom is de laatste jaren ook hard gewerkt aan een erkenning van de inspanningen die de Belgische vissers hebben geleverd, die zelfs verder gaan. In ‘Visserij Verduurzaamt’ komen de drie pijlers van de duurzaamheid aan bod, namelijk de ecologische, de economische en de sociale. Ook de Belgische garnaalvisserij neemt deel aan deze specifieke erkenning van een verantwoorde visserij. 

‘Visserij Verduurzaamt’ werd officieel gelanceerd op maandag 11 juni en is sindsdien algemeen bekend geraakt bij de directe kopers van de vangsten van Belgische vaartuigen. Op basis van 11 indicatoren ontwikkelde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Rederscentrale de VALDUVIS-tool om de inspanningen tot verduurzamen van de Belgische visserij in cijfers uit te drukken. Via VALDUVIS, een letterwoord dat voor 'valorisatie van duurzaam gevangen vis' staat, kan bovendien elk vaartuig individueel opgevolgd worden.

Vrijwel de hele vloot, en dus ook de vaartuigen die specifiek vissen op garnaal, neemt deel. De onderzoekers van het ILVO berekenen jaarlijks de duurzaamheidsscore van de rederijen en volgen de geleverde inspanningen nauwgezet op. Er worden individuele gesprekken gehouden met de deelnemende reders om de scores te bespreken en samen te werken aan een verbetertraject. Om te kunnen instappen in het project dienen rederijen aan een minimum score te voldoen én een engagementsverklaring te onderschrijven dat ze zullen streven naar een hogere score. Voor vaartuigen die voldoen aan de vooropgestelde minimumvereisten wordt de informatie uit het VALDUVIS-systeem gebruikt om te communiceren naar hun rechtstreekse afnemers via een identificatie op de veilklok en op de verkoopdocumenten. De ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning illustreert dus welke vaartuigen actief meewerken aan het verduurzamingstraject.

De Belgische garnaalvissers werken al jaren heel hard aan het minimaliseren van de milieu-impact van hun activiteiten. De ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning die mijn collega-reders en ik behalen, toont duidelijk aan dat we qua duurzaamheid goed bezig zijn. Daarbij komt nog dat we, naast de goeie VALDUVIS-scores die we hebben, ook op het vlak van kwaliteit niet te kloppen zijn. We mogen dan wel slechts 2% bijdragen aan de totale hoeveelheid die aan wal gebracht wordt, niemand kan de garnalen aangevoerd door Belgische vaartuigen evenaren", aldus Kurt Deman, reder van de Z.55 GOEDE HOOP.

= Einde bericht =
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03