Buitenlandse bemanningsleden


In samenwerking met de sociale partners en bevoegde autoriteiten wordt de mogelijkheden van tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten onderzocht. Via onderstaande login kan een up-to-date lijst met beschikbare buitenlandse bemanningsleden en het Belgische VBB dat ze kunnen bekomen, geraadpleegd worden.

Reders dienen als eerste stap Rederscentrale op de hoogte te brengen op welke persoon zij beroep wensen te doen. Vervolgens dient de reder rechtstreeks contact op te nemen met de crewing agency om alles praktisch af te handelen.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03