• by:
  • augustus 15, 2019
  • Category: Project

Fishing for Litter


Reeds geruime tijd werken heel wat Belgische vissers actief mee aan het Fishing for Litter-project. Het afval dat ze bij het vissen toevallig bovenhalen, verzamelen ze in grote afvalzakken, zogenaamde Big Bags. Eenmaal aan land, levert de bemanning de Big Bags in en wordt het marien zwerfvuil verder verwerkt en gerecycleerd. De Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC Equipment) staat in voor de aanlevering van de Big Bags en de verzameling ven verwerking van het aan land gebrachte afval. De Rederscentrale is verantwoordelijk voor sensibilisering en communicatie. Het project wordt tevens ondersteund door de Europese, Belgische, Vlaamse en West-Vlaamse overheden.

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03