• by:
  • maart 2, 2022
  • Category: Persbericht

Vlaams openbaar onderzoek over het Europees fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA)


De Rederscentrale geeft advies over antwoorden op de openbare raadpleging over het Belgisch operationeel programma.

Vlaams openbaar onderzoek over het Europees fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA).

De Rederscentrale geeft advies over antwoorden op de openbare raadpleging over het Belgisch operationeel programma.

Het EFMZVA is het nieuwe fonds voor ondersteuning van het Europees beleid op het gebied van maritieme zaken, visserij en aquacultuur voor de periode 2021-2027. Iedere EU-lidstaat krijgt een deel van het fonds toegewezen, vooral gebaseerd op de omvang van de visserijsector in dat land.

Elke lidstaat die steun wil ontvangen uit het EFMZVA moet eerst een operationeel programma opstellen over de geplande aanwending van de middelen. Op dit moment loopt een Vlaams openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Operationeel Programma van het EFMZVA. Er is nog tot en met 14 maart 2022 tijd om hierop te reageren. 

De Rederscentrale heeft de documenten in detail geanalyseerd en geeft op die basis advies aan personen en instanties die wensen te antwoorden op de openbare raadpleging. De kern van de analyse is de vaststelling dat de voorwaarden voor het aanwenden van de middelen uit het Europees fonds geen rekening houden met de specifieke structuur van de kleine Belgische visserijsector. Er zijn veel meer steunmogelijkheden voor andere EU-lidstaten die een grotere kustlijn hebben dan België en een veel grotere visserijvloot. Het antwoord op de raadpleging voorgesteld door de Rederscentrale is erop gericht om het voor alle 65 vissersvaartuigen van de Belgische vloot mogelijk te maken om steun te bekomen voor verduurzamingsinitiatieven.

De betreffende documenten kunnen bekeken worden op de website van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, via www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. Iedereen die wenst te reageren, kan de Rederscentrale contacteren om meer gedetailleerde informatie te bekomen via het telefoonnummer 059 32 35 03 en/of info@rederscentrale.be.

 = Einde bericht =

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03