Fishing for Litter


Fishing for litter-intitiatief

Reeds geruime tijd werken heel wat Belgische vissers actief mee aan het Fishing for Litter-project. Het afval dat ze bij het vissen toevallig bovenhalen, verzamelen ze in grote afvalzakken, zogenaamde Big Bags. Eenmaal aan land, levert de bemanning de Big Bags in en wordt het marien zwerfvuil verder verwerkt en gerecycleerd. De Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC Equipment) staat in voor de aanlevering van de Big Bags en de verzameling ven verwerking van het aan land gebrachte afval. De Rederscentrale is verantwoordelijk voor sensibilisering en communicatie. Het project wordt tevens ondersteund door de Europese, Belgische, Vlaamse en West-Vlaamse overheden.

Communicatie en Sensibilisering

De Belgische visserijsector levert dus reeds heel wat inspanningen om afval uit zee te verzamelen onder de noemer Fishing for Litter (FFL). Toch merken we op dat deze acties vaak onderbelicht worden en het grote publiek onvoldoende bereiken. Hierdoor werkt Rederscentrale sinds midden 2019 aan een traject aan de hand van twee luiken, namelijk Communicatie en Sensibilisering. De hoofddoelstelling houdt in dat reders en vissers gestimuleerd worden om verder afval uit zee te verzamelen en daarvoor ook beloond worden. Dit moet nieuwe impulsen geven aan het lopende project FFL. Daarnaast wenst Rederscentrale via haar communicatie ook andere zeegebruikers ertoe aan zetten om mee te werken aan deze doelstelling.

Smartphone applicatie

Registratie van de aangelande Big Bags vormt één van de grootste moeilijkheden voor vissers. Daarom werd de voorbije maanden gewerkt aan een gebruiksvriendelijke smartphone applicatie om op een efficiënte manier door te geven welk soort afval werd opgevist, in welk gebied ze werden opgevist en in welke haven ze zijn afgezet.

De applicatie is opgebouwd uit slechts een paar tabbladen, waardoor de registratie van Big Bags in geen tijd kan gebeuren. Het is de bedoeling dat voor elk vaartuig twee bemanningsleden worden aangesteld als verantwoordelijken voor de registratie van Big Bags. Rederscentrale zal hen contacteren via de reder, die de naam van de personen zal doorgeven. In eerste instantie dient een nieuwe gebruiker de applicatie te downloaden via de Android Play Store of de Apple Store. Eens geïnstalleerd kan een nieuw profiel worden aangemaakt met persoonlijke login-gegevens. Het account kan wel onmiddellijk gekoppeld worden aan het vaartuig waarop het bemanningslid actief is.

Na vervolledigen van de registratie heeft de visser toegang tot de applicatie. De startpagina die men te zien krijgt is het dashboard, waarin het totaal aantal ‘gevangen’ Big Bags van het vaartuig in kwestie voor het lopende jaar worden getoond. Verder naar onder zie je de geschiedenis, met alle geregistreerde Big Bags en hun afleverlocatie, eventuele inhoud en datum van afgifte.

Centraal onderaan het scherm is een ‘plus’ teken te zien. Via deze knop kunnen één of meerdere Big Bags worden geregistreerd na afloop van de zeereis. Daar kunnen de volgende zaken ge-input worden: het aantal volle Big Bags, een foto ervan, het type afval dat voornamelijk werd opgevist, het visgebied waar de zeereis doorging en ten slotte de afleverplaats (haven).

Daarnaast bevat de applicatie nog een nieuwspagina, waar de notificaties ter attentie van alle gebruikers worden opgelijst. Daarnaast zal deze pagina ook gebruikt worden om vissers te informeren over (nieuwe) procedures betreffende FFL en worden daar wedstrijden aangekondigd ter beloning van vaartuigen die goed presteren. Het tabblad ‘info’ tot slot bevat een korte omschrijving over hoe de applicatie in z’n werk gaat en bevat contactgegevens van de Rederscentrale en de Vlaamse Visserijcoöperatie (VVC). Ook werden logo’s van de partners en financierders toegevoegd, namelijk FOD Leefmilieu, de Provincie West-Vlaanderen en OVAM.

De applicatie is te downloaden via de Apple Store en de Play Store:

 

 

 

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03