Led there be light


In zee kunnen visuele prikkels worden gebruikt om de reactie van vis tijdens het vangstproces te beïnvloeden. ILVO testte verschillende soorten lichtbronnen uit om de vangstefficiëntie en selectiviteit van diverse visserijmethoden te verbeteren. Deze experimenten bleken veelbelovend en kunnen nu verdergezet worden in het recent goedgekeurd EFMZV-project ‘LED there be Light’. Naast de experimenten met lichtgevend netmateriaal, LEDs, en andere lichtbronnen in verschillende netontwerpen in verschillende visserijtechnieken (actief en passief) is er binnen dit project ook budget en begeleiding voorzien om innovatieve ideeën uit de boomkorsector te testen en door te ontwikkelen.
 
Het project gaat van start in 2022 en heeft als doel innovaties te ontwikkelen en te optimaliseren in verschillende metiers die worden beoefend door Belgische vissers om bijvangsten te verminderen en/of commerciële vangsten te optimaliseren. Op deze manier zal het project de sector optimaal bijstaan in het omgaan met de aanlandplicht en Brexit. In navolging van o.a.‘Combituig’ is dit visserij-technische project opnieuw een samenwerking tussen de ILVO en de Rederscentrale.

Binnen een eerste traject zullen innovatieve ideeën uit de boomkorsector getest en doorontwikkeld worden. De innovaties zullen focussen op:

  • voorkomen dat knelpuntsoorten en ander bijvangsten het net binnenkomen;
  • ervoor zorgen dat deze soorten uit het net kunnen ontsnappen;
  • vergroten van vangsten van doelsoorten (en dus hun relatief aandeel in de vangst).

Een tweede traject zal focussen op het verwerken van lichtgevend netmateriaal, LEDs, en andere lichtbronnen in verschillende netontwerpen in verschillende visserijtechnieken die beoefend worden binnen de Belgische sector (boomkor-, borden-, flyshoot- en passieve visserij) om bijvangsten te verminderen en/of commerciële vangsten te optimaliseren.

In een eerste fase van het project zullen in het kader van de Kenniskring ‘Innoverend Vissen’ workshops – in kleine groepen en per thema – georganiseerd worden om via brainstormsessies tot optimale, commercieel haalbare netontwerpen te komen met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de sector. Meer info over aankomende workshops wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Experimenten aan boord van het onderzoeksschip de Belgica met LED licht in de boomkor (foto ILVO)

Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03