Projectwerking Rederscentrale


Op 2 december 2015 werd door de Europese Commissie het Belgische Operationeel Programma goedgekeurd onder het nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visseirj (EFMZV). Daarnaast is er het FIVA, het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector dat in start- en investeringssteun voor reders en aquacultuurproducenten wil voorzien. Met de FIVA-middelen kan het door de Europese Unie ter beschikking gesteld budget voor visserij, aquacultuur, verwerking en marketing gecofinancierd worden. Projecten waaraan de Rederscentrale momenteel aan het werken is, zijn op deze pagina terug te vinden. Heeft u zelf projectideeën, kunt u telkens terecht bij het team projectcoördinatie van de Rederscentrale via onderstaan mailadressen en telefoonnummer.


059/32 35 03
Rederscentrale
Erkende Belgische Producentenorganisatie en Beroepsvereniging van de Reders ter Zeevisserij
Adresgegevens

Hendrik Baelskaai 20 bus 0.2
8400 Oostende

+32 (0) 59/ 32 35 03